BRONĖ MARIJA BRAŠKYTĖ

Aktorė

1979 – 1981 m. mokėsi Vilniaus kultūros mokykloje, (dabartinė Vilniaus konservatorija) liaudies režisierių ir klubų darbuotojų specialybės kurse. Nuo 1976 m., laimėjusį atrankos į lėlių teatro trupę konkursą, dirba aktore Vilniaus teatre „Lėlė“. Taip pat vaidino Lietuvos ir užsienio TV ir kino filmuose, radijo ir televizijos spektakliuose vaikams, įgarsino animacinius filmus. Nuo 1992 m. veda edukacinius lėlių teatro užsiėmimus vaikams, dirbo teatro pedagoge Vilniaus mokyklose, sukūrė spektaklių su vaikais ir neįgaliaisiais.B. M. Braškytės sukurti vaidmenys Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:


Nuo 1976 m. Klounas (įvedimas vietoj N. Bižanaitės). Judita Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Kubiliūnas

1977 m. Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. L. Bagdonavičiūtė

1977 m. Berniukas. Antanas Gudelis KUR IŠKELIAVO MILŽINAI? Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. Bronius Kutavičius

1977 m. Įvairūs vaidmenys. DVIEJŲ DALIŲ REPORTAŽAS IŠ KARUSELĖS LĖLIŲ TEATRUI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1978 m. Įvairūs vaidmenys. Aldona Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judes. rež. V. Petruškevičius

1978 m. Mitilė ir kiti vaidmenys. Maurice‘as Maeterlicnkas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas

1979 m. Žąsiukai. Sigitas Geda AK VIJA, PINAVIJA (Jono Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1979 m. Petras ir kiti vaidmenys. Juozas Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Lapė. Kostas Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1980 m. Paršelis Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Žvejys, Piratai. Aurelija Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dil. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius

1982 m. Vėtrungės, Vežimėlis, kiti vaidmenys. BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas

1982 m. Piemenaitė. Ramutė Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS. Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė

1983 m. Lapiukas, kiti vaidmenys. Sigitas Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. T. Makačinas

1983 m. Įvairūs vaidmenys. Gražina Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius

Nuo1984 m. Višta, Žąsis, Avis, Arklys, Berniukas, Užsienietis (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės). Sigitas Geda KĄ SENELIS PADARYS VISKAS BUS GERAI. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

1984 m. Antilopė, kiti vaidmenys. ŽVERIŲ KARNAVALAS. Libreto autorė G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, muzika C. Saint-Saens'o ir M. Urbaičio, Choreogr. J. Smoriginas

1985 m. Įvairūs vaidmenys. Kazys Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Libr. Aut. E. Ignatavičius, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. B. Kutavičius

1985 m. Įvairūs vaidmenys. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis

1986 m. Ožkelė Nabagėlė. Eugenijus Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1987 m. Vaikai. Rabindranathas Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė.

1988 m. Saulė. Violeta Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK! Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. V. Bartulis

1988 m. Katė, kiti vaidmenys. Balys Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Re-. Ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

1989 m. Svetimšalis. Sigitas Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas

1989 m. Įvairūs vaidmenys. Rimas Driežis VILKAS BAISININKAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

1990 m. Nuotaka, Vaiduoklis, Šokėja. Wilhelmas Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. Aut. M. Urbaitis, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1990 m. Žuvis, Pjūklas, Šunytis. Gyula Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, komp. J. Derfelis

1991 m. Sraigė, Paukštė Ema. Joelis Sangas PESIS IR ILIUZIJA. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas

1992 m. Katė. Samuilas Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1994 m. Voras, Paukščiai, Vabalai. Justinas Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis

1995 m. Kiškiai, Kaliausė, Berniukas. Eugenijus Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius

1998 m. Berniukas, Miestelėnai, Smuklės lankytojai. Sigitas Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

1998 m. Drugeliai, Kastuvas, kiti vaidmenys. Neringa Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša

2000 m. Žąsis, Virėja. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2000 m. Fėja, Varlė, Varliukas, Drugelis, Vabalas, Gėlė, Pelė. Nijolė Indriūnaitė COLIUKĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2003 m. Plėšikai, Smuklės lankytojai. Arnas Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2005 m. Kiškis, Sniego gniūžtės, Senis besmegenis, Elnias, Žąsis. Nijolė Indriūnaitė BALTOS PASAKOS. Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. F. Latėnas

 

Apdovanojimai / įvertinimai:

1988 m. Lietuvos kultūros ministerijos žymūno ženklas už nuopelnus Lietuvos lėlių teatro menui

2008 m. B. Braškytės įgarsintas J. Leikaitės animacinis filmas „Margučių rytas“ apdovanotas Sidabrine gerve

2012 m. Lietuvos kultūros ministro padėkos raštas už teatro ir kino vaidmenis