EDITA ZĖČIŪTĖ

Aktorė

Edita Zėčiūtė gimė 1987 m. sausio 26 d. Klaipėdoje. Iki šešerių gyveno Vilniuje, nuo šešerių iki mokyklos baigimo - Šilutėje. 2006 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją studijuoti aktorinio meistriškumo specialybę (specializacija – lėlininkas; kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis). 2010 m. baigė bakalauro studijas ir pradėjo dirbti Vilniaus „Lėlėj“.

 

E. Zėčiūtės sukurti vaidmenys Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

2010 m. Artistė. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė

2010 m. Įvairūs vaidm. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė Paukštienė

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova

2012 m. Įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS (pagal Ch. Perault ir kitas pasakas). Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė Paukštienė

2013 m. Pelionė, kiti veikėjai. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2013 m. Plėšikė, kiti veikėjai. N. Indriūnaitė SNIEGO KARALIENĖ. Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Bagočiūnaitė Paukštienė, komp. V. Bartulis

2016 m. Gervė, kiti vaidm. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2017 m. Įvairūs vaidm. LILA: SLAPTAS DEMIURGO ŽAIDIMAS. Scenarijaus aut. ir rež. Ž. Vingelis, dail. N. Keršulytė

 

Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. Auksinis scenos kryžius ir LR kultūros ministerijos premija už spektaklį „Meteo“ (apdovanojimas skirtas kūrybinei grupei)