IMANTAS PRECAS

Aktorius

Gimė 1987 m. sausio 5 d. Šilutėje. 2006 m. baigė Šilutės Vydūno gimnaziją, 2006 - 2012 Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinio meistriškumo specialybę (specializacija – lėlininkas; bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, magistro - A. Mikutis). Vilniaus „Lėlėj“ I. Precas dirba aktoriumi nuo 2010 m.

 

I. Preco sukurti vaidmenys Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

2010 m. Teisėjas ir kiti. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2010 m. Artistas. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė

2010 m. Romeo. VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljeta“). Rež. A. Jalianauskas, dail. K. Binkis

2010 m. Artistas, įvairūs vaidm. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės“). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis

2010 m. Įvairūs vaidm. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A.  Paukštienė

2011 m. KasTautas, kiti veikėjai. D. Čepauskaitė, V. Mazūras JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova

2012 m. Įvairūs vaidm. G. Apollinaire TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova

2012 m. Batuotas katinas, kiti vaidm. BATUOTAS KATINAS (Ch. Perault  ir kitų pasakų motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2013 m. Spragtukas, kiti veikėjai. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2013 m. Kilimas. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2015 m. Mokslinis asistentas, kiti veikėjai. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, V. Suncovas, A. Brančel, komp. S. Janušauskaitė

2015 m. Duobkasys. ATRASK MANE. Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2015 m. Įvairūs vaidm.  APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charmsą). Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Tulčinskij, A. Gecevičius

2017 m. Kūrėjas, kiti vaidm. LILA: SLAPTAS DEMIURGO ŽAIDIMAS. Scenarijaus aut. ir rež. Ž. Vingelis, dail. N. Keršulytė

2017 m. Indėnas. INDĖNUKAS DŽO. Scenarijaus aut. ir rež. K. Vilkas, dail. R. Duda, kostiumų dail. I. Šimukonytė

2018 m. Pinokis. PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais). Scenarijaus aut. ir rež. Š. Datenis, scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2018 m. Analiniūras, Caras, Meška, kiti vaidm. KARALIUS UBU (pagal A. Jarry pjesę). Adaptacijos aut., rež. ir dail. N. Tranter, komp. F. Latėnas

2019 m. Pacientas. DAKTARAS GLASAS (pagal Hjalmaro Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2019 m. Džinsai, Klozetas, kiti vaidm.. KAIME NĖRA WI-FI. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturgė T. Kavtaradzė


Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. Auksinis scenos kryžius ir LR kultūros ministerijos premija už spektaklį  „Meteo“ (apdovanojimas skirtas kūrybinei grupei)