INDRĖ STORPIRŠTIENĖ

Aktorė

Gimė 1986 m. Vilniuje. 2006 m. baigė Jono Basanavičiaus vid. m-klą. 2006 - 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, specializacija – lėlininkas), 2014 m. LMTA apsigynė teatro magistrą. Nuo 2014 m. I. Liutkevičiūtė taip pat vaidino teatro studijos „Theomai“ spektakliuose, vedė kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui Mažojoje teatro akademijoje, Vaikų ir jaunimo centre, kitur. Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorė dirba nuo 2010 m.

 

I. Liutkevičiūtės sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

2010 m. Elenytė. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2010 m. Artistė. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė

2010 m. Džiuljeta. VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis

2010 m. Įvairūs vaidmenys. Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2011 m. Artistė. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova

2012 m. Įvairūs vaidm. G. Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis

2013 m. Marija. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2013 m. Gerda. N. Indriūnaitė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė

2013 m. Kėdė. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2014 m. Padaras. MARŠTUTAS. Rež. A. Jankevičius, dail. L. Luišaitytė

2015 m. Mokslinė asistentė, Žuvis Kleopatra, Roplys Markas Aurelijus. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, V. Suncovas ir A. Brančel

2019 m. Ona. KAIME NĖRA WI-FI. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturgė T. Kavtaradzė


Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. I. Liutkevičiūtė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi už kūrybinį darbą spektaklyje „Meteo“ (rež. A. Ivanova-Brashinskaya, dail. J. Skuratova; Vilniaus teatras „Lėlė“, 2012 m.).