IRMANTAS JANKAITIS

Aktorius, kompozitorius

Gimė 1969 m. liepos 8 d. Vievyje. Po mokyklos baigimo (mokėsi Vievio vid. m-kloje) 1985 m. – 1989 m. studijavo saksofono specialybę Vilniaus Juozo Talat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1989 – 1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo operinį vokalą (vadovas – prof. Vaclovas Daunorius), o nuo 1994 m. iki 1997 m. mokėsi aktorinio meistriškumo (su muzikine pakraipa) J. Vaitkaus kurse.
Aktorius vaidino J. Vaitkaus, E. Nekrošiaus, C. Graužinio, O. Koršunovo spektakliuose, vedė klasikinės muzikos koncertus vaikams. Kaip vokalistas atliko A. Martinaičio, A. Kučinsko, A. Jasenkos, V. Puskunigio kūrinius. Iki šiol įgarsina animacinius filmus (pvz., „Šrekas“, „Princesė ir varlius“).
Vilniaus teatre „Lėlė“ I. Jankaitis dirba nuo 1998 m. Teatre ne tik vaidina, bet kuria spektakliams ir muziką.


I. Jankaičio sukurti vaidmenys „Lėlės“ spektakliuose:

Nuo 1998 m. Įvairūs veikėjai (įvedimas vietoj Gintauto Martinkėno). PASAKA API VĖŽLIUKĄ (Žanio Gryvos pasakos motyvais). Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Jegelevičius

1998 m. Įvairūs veikėjai. N. Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša

1999 m. Vilkas. S. Siudika TRYS PARŠIUKAI (S. Michalkovo kūrybos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

2000 m. Karalius. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (L. Carollio knygos motyvais). Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Įvairūs veikėjai. S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Pasakotojas. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką „Juodoji Višta arba Požemio gyventojai“). Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova, komp. F. Latėnas

2002 m. Bormentalis. ŠUNS ŠIRDIS (pagal M. Bulgakovo apysaką). Insc.aut. ir rež. J. Lingys, dail. R. Valčik, komp. P. Vyšniauskas.

2002 m. Ožys. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2003 m. Trečias Valkata ir kiti. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2005 m. Tėtis, Volelis, Platukas, Spyruoklė. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež. pedag. R. Driežis, komp. I. Jankaitis

2005 m. Vedėjas. SILVESTRAS DŪDELĖ (pagal A. Gustaičio pjesę). Scen. aut. rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

2006 m. Ragana. J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2007 m. Įvairūs vaidmenys. A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingo knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2008 m. Karuzas ir kiti. R. Kundrotas MERĖ POPINS (pagal P. Travers kūrinius). rež. A. Žukauskas, dail. N. Keršulytė, komp. A. Jasenka, choreogr. S. Mikalauskaitė

2010 m. Artistas, Beždžionėlės, Jūrų Ežys, Liūtas, Begemotas ir kiti. Rokas Mikutis LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. A. Grybauskaitė, dail. A. Paukštienė

2010 m. Grybas Pulkaunykas. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mkutis, dail. A. Paukštienė

2012 m. Žmogėdra, įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS (Ch. Perrault'o pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2013 m. Čiaupas. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2014 m. Pasakotojas. SAULĖS VADUOTOJAS (pagal A. Liobytės pasaką "Trys negražios karalaitės"). Rež. ir dail. R. Driežis, dail. M. Vilutis

2015 m. Mokslininkas. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, V. Suncovas, A. Brančel, komp. S. Janušauskaitė

2015 m. Lakūnas, Vairuototas, kiti vaidm. APIE TAI, KAIP KOLKAS PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charmsą). Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Tulčinskij, A. Gecevičius.

2016 m. Tėvas. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė


Kiti I. Jankaičio kūrybiniai darbai Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2003 m. Kompozitorius. N. Indriūnaitė SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė

2003 m. Kompozitorius. Y. Mishima PANELĖ CHAN. Rež. J. Norvaišaitė, dail. J. Skuratova

2005 m. Kompozitorius. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež. pedag. R. Driežis

2014 m. Kompozitorius. SAULĖS VADUOTOJAS (pagal A. Liobytės pasaką  „Trys negražios karalaitės“). Rež. ir dail. R. Driežis, dail. M. Vilutis

2014 m. Kompozitorius. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis, dail. M. Lukošius