JANINA GUDZINEVIČIŪTĖ

Aktorė

Gimė 1952 vasario 17 d. Alytuje. 1959 – 1970 m. mokėsi I – ojoje Alytaus vid. mokykloje. 1970 m. įstojo į Vilniaus kultūros mokyklos (dabartinė Vilniaus konservatorija) dramos skyrių (liaudies režisūros ir klubų darbuotojų specialybės kursas). Po metų dalyvavo V. Mazūro paskelbtoje atrankoje į lėlių teatro trupę ir buvo priimta į Vilniaus teatrą „Lėlė“ aktorės pareigoms. Dėl aktyvios kūrybinės veiklos Janina Vilniaus kultūros mokykloje perėjo į neakivaizdines studijas, kurias baigė 1977 m. (kurso vadovai – Alvyda Čepaitytė, Aleksandras Kernagis). 1982- 1983 m. tobulinosi Respublikos Kultūros darbuotojų tobulinimosi institute.
Aktorė yra vaidinusi Televizijos spektakliuose. Nuo 2003 m. aktorė teatre "Lėlė" papildomai dirba bilietų kontroliere – pedagoge.


J. Gudzinevičiūtės sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

Nuo 1971 m. Sigutė (įvedimas vietoj Evelinos Platakytės). M. Martinaitis PELENŲ ANTELĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė

Nuo 1971 m. Šuniukių Mama (įvedimas vietoj Evelinos Platakytės). G. Urbanas MĖLYNASIS ŠUNYTIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė

1971 m. Žaisliukai ir kiti vaidm. ŽAISLŲ PARADAS. METŲ LAIKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras

1972 m . Beždžionėlė. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1973 m. Gavrošas. A. Gudelis GAVROŠAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1973 m. Žiogelis ir Vabalas Raguotukas. I. Maranas ŽIOGELIS IŠDAIGININKAS. Rež. ir dail, V. Mazūras

1974 m. Pasakotojai Žiogai. S. Geda PASAKA APIE STEBUKLINGĄ BERNIUKĄ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1974 m. Žvirbliukai, Balandžiukai, Kaukai, Juoda Ožkytė ir kiti vaidm. J. Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1975 m. Carienė. P. Jeršovas ARKLIUKAS KUPRIUKAS. Rež. J. Fridmanas

1976 m. Dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1976 m. Artistė ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė LIPK AUKŠTYN. Rež. ir dail. V. Mazūras

1976 m. Lėlė Rita. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1976 m. Kiaulė su Paršiukais, Ožka, Višta, Pasakotojas. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras

1977 m. Muzikantai ir kiti vaidm. A. Gudelis KUR IŠKELIAVO MILŽINAI. Rež. ir dail. V. Mazūras

1977 m. Fotografas ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė DVIEJŲ DALIŲ REPORTAŽAS IŠ KARUSELĖS LĖLIŲ TEATRUI. Rež. ir dail. V. Mazūras

1977 m. Avytė. J. Vaičiūnaitė ŠARMOS PAVEIKSLAI. Rež. A. Savickaitė, dail. V. Mazūras

1978 m. Brolelis. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras

1978 m. Fėja. M. Maeterlinckas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas

1979 m. Ančiukas. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1979 m. Striukas bukas vokietukas. J. Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1980 m. Strazdas. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1980 m. Nufas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras

Nuo 1980 m. Kriaukliukas (įvedimas vietoj Petro Mendeikos). A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1980 m. Įvairūs vaidm. A. Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. K. Musteikis

1981 m. Batuotas katinas. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1982 m. Klouno rankos. A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1982 m. Porcelianinis Kinas ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova

1983 m. Kiškis. S. Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras

1983 m. Įvairūs vaidm. G. Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė

1984 m. Fėja. L. Jakimavičius MILŽINO ŠIRDIS. Rež. ir dail.A. Mikutis

1984 m. Antilopė ir kiti vaidm. ŽVĖRIŲ KARNAVALAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A.  Paukštienė

1985 m. Šuo ir kiti vaidm. K. Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė

1985 m. Laumė. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1986 m. Senelė. E. Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras

1987 m. Karvė ir kiti vaidm. R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1988 m. Vištelė, Ančiukai, Antis ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK!. Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė

1988 m. Aitvaro ranka, Katė. B. Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Rež ir dail. R. Driežis

1989 m. Vaidintojų grupė. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė 

1990 m. Šuniukų Mama. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis

1990 m. Dvariškis. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1994 m. Rudnosiuko Mamyte ir Boružėlė. KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ. Rež. V. V. Landsbergis, dail. A. Kepežinskis

1994 m. Robotas. V. Žilinskaitė ROBOTAS IR PETELIŠKĖ. Rež. A. Čeredėjevaitė, dail. D. Dokšaitė

Nuo 1995 m. Berniukas, Lapė (įvedimas vietoj Almiros Grybauskaitės). E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ. Rež. ir dail. R. Driežis

1995 m. Vėžliukas. PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ. Rež. ir dail. A. Mikutis

Nuo 1997 m. Žvirbliai (įvedimas vietoj Onos Pučkoriūtės). A. Gricius ASITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

1998 m. Miestelenai, Nekalta Mergelė. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis

1998 m. Antis, Ančiukai, Gandras, Šuo ir kiti vaidm. V. Palčinskaitė BJAURUSIS ANČIUKAS. Rež. A. Pociūnas, dail. A. Bogočiūnaitė – Paukštienė

2002 m. Senelė kuri labai nori būti Fėja. N. Indriūnaitė PELENĖ. Rež. N. Indriūnaitė, dail. R. Driežis