JULIJA SKURATOVA


Dailininkė

Gimė 1974 m. 1993 m. baigė Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklą. 1994 – 2000 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo meno istoriją, scenografiją. 2004 m. stažavosi Varšuvos Aleksandro Zelwerowicziaus teatro akademijos Balstogės lėlių teatro fakultete. 2008 m. baigė meno aspirantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2006 – 2012 m. Vilniaus dailės akademijoje scenografijos specialybės studentams dėstė kompoziciją ir lėlių teatro technologiją, nuo 2012 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. J. Skuratavo yra sukūrusi scenografiją spektakliams įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose: Vilniaus teatre „Lėlė“, Kauno valstybiniame lėlių teatre, Lietuvos nacionaliniame ir Kauno nacionaliniuose dramos teatruose, Klaipėdos dramos teatre, Poznanės animacijos teatre (Lenkija), Žešuvo lėlių teatre „Maska“ (Lenkija), Varšuvos A. Zelwerovicziaus teatro akademijos Balstogės lėlių teatro fakultete (Lenkija), Balstogės lėlių teatre (Lenkija), Košico lėlių teatre (Slovakija), Budapešto lėlių teatre „Budapest babszinhaz“ (Vengrija), Maskvos teatre „TriLika“ (Rusija). Nuo 1999 m. dalyvauja scenografijos parodose Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje.

 


J. Skuratovos kūrybiniai darbai Vilniaus teatre „Lėlė“:

2001 m. Dailininkė. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką „Juodoji višta, arba Požemio gyventojai“). Rež. R. Driežis

2003 m. Dailininkė. Y. Mischima PANELĖ CHAN. Rež. J. Norvaišaitė

2005 m. Dailininkė ir režisierė. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ (V.Odojevskio apysakos „Miestelis tabokinėje“ motyvais). Rež. pedagogas R. Driežis

2006 m. Dailininkė. K. Csata SENELĖS PASAKA. Rež. K. Csata

2008 m. Dailininkė. C. Monteverdi madrigalinės operos TABKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA. NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS. Rež. G. Varnas

2012 m. Dailininkė. G. Appolinaireas TEIRESIJO KRŪTYS. Scenarijaus aut. ir rež. G. Varnas

2015 m. Dailininkė. APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charmsą). Rež. O. Lapina

2019 m. Dailininkė. N. Indriūnaitė RAUDONOJI KNYGA. Rež. E. Piotrowska, komp. V. Bartulis, choreogr. S. Mikalauskaitė

 


Apdovanojimai/ įvertinimai:

2002 m. „Kristoforas“ už scenografiją ir kostiumus spektakliui „Juodoji višta“ (Vilniaus teatras „Lėlė“)

2005 m. tarptautiniame lėlių teatrų festivalyje Lomžoje (Lenkija) Grad Prix už spektaklį „Muzikinė dėžutė“ (Vilniaus teatras „Lėlė“)

2006 m. III tarptautiniame kamerinių lėlių teatrų festivalyje „Maskvietiškos atostogos“ (Maskva, Rusija) Grad Prix už spektaklį „Muzikinė dėžutė“

2006 m. IX tarptautinime lėlių teatrų festivalyje "Interlialka" (Užgorodas, Ukraina) Grand Prix už spektaklį „Muzikinė dėžutė“

2007 m. III tarptautiniame šiuolaikinės dramaturgijos vaikams ir jaunimui festivalyje-konkurse „Kon-tekstai“ Poznanėje (Lenkija) diplomas ir premija už spektaklio „Senelės pasaka“ scenografiją

2009 m. Auksinis scenos kryžius už madrigalinių operų „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ ir „Nedėkingųjų šokis“ scenografiją ir lėles (Vilniaus teatras „Lėlė“ / „Banchetto Musicale“)

2013 m. Auksinis scenos kryžius už spektaklio „Meteo“ kūrybą (apdovanota visa kūrybinė grupė; Vilniaus teatras „Lėlė“)

RĖMĖJAI

PARTNERIAI IR DRAUGAI