JUOZAS MARCINKEVIČIUS

Teatro vadovas, aktorius

Gimė 1952 m. birželio 29 d. Kaišiadorių raj. Lapelių kaime. 1971-aisiais baigė Kaišiadorių vidurinę mokyklą. 1972 - 1974 m. studijavo Vilniaus kultūros mokykloje (renginių režisieriaus specialybė). 1975–1979 m. studijavo LTSR valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). Specialybė – dramos teatro aktorius, specializacija – lėlių teatras (kurso vadovai – prof. Dalia Tamulevičiūtė, Vitalijus Mazūras). 1978-aisiais pradėjo dirbti aktoriumi Vilniaus teatre „Lėlė“, kur vaidino per 30 spektaklių. 1990 - 1992 m. jis dėstė aktoriaus meistriškumą Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentams. 1994 m. J.Marcinkevičius išrinktas Vilniaus teatro „Lėlė“ tarybos pirmininku. 2000–2003 metais jis atliko Vilniaus teatro „Lėlė“ meno vadovo pareigas. Nuo 2004-ųjų – Vilniaus teatro „Lėlė“ vadovas.


Inicijuoti projektai:

1996 m. J. Marcinkevičius organizavo Lietuvos lėlių teatro 60-mečio minėjimą, inicijavo istorinio spektaklio „Silvestras Dūdelė“ atnaujinimą. 1998 m. jis inicijavo Vilniaus teatro „Lėlė“ socialinį - kultūrinį projektą „Teatras „Lėlė“ – Rytų Lietuvos vaikams“ (projektas vykdomas ligi šiol), 2000 m. - edukacinį projektą „Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliai Trakų pilyje“. 2006 m. jis organizavo „Gyvojo lėlių muziejaus“ įkūrimą Vilniaus teatre „Lėlė“ ir iniciajavo naujo aktorių - lėlininkų kurso ruošimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2007 m. organizavo projektą „Rezo Gabriadzės teatras - studija Baltijos šalyse“, 2008 m. jis inicijavo ir organizavo Vilniaus teatro "Lėlė" 50 - mečiui skirto „Vieno teatro festivalį“.


Visuomeninė veikla:

Nuo 2004-ųjų - tarptautinės lėlininkų organizacijos UNIMA Lietuvos centro narys, o nuo 2006-ųjų - tarptautinės teatrų vaikams ir jaunimui organizacijos ASSITEJ Tarybos narys.


J. Marcinkevičiaus sukurti vaidmenys Vilniaus teatre „Lėlė“:

1978 m. Kreivakaktis dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1978 m. Liūtas. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1979 m. Pasakotojas. J. Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA (P. Cvirkos pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

1979 m. Feofanas ir Arklininkas. M. Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (pagal L. Tolstojaus apysaką „Cholstomieras“). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė

1979 m. Įvairūs vaidm. V. Novackis, J. Fridmanas VIEVERSĖLI, LĖK PAS MUS. Rež. V. Volchovskis, dail. T. Melnikova

1979 m. Įvairūs vaidm. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras

Nuo 197 (?) m. Kiaušinienė ir kiti vaidm. (įvedimas vietoj P. Mendeikos). K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1980 m. Mičius. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1981 m. Žilvinas ir kiti vaidm. M. Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1981 m. Kareivis. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1982 m. Dresuotojas ir kiti vaidm. A. A. Jonynas CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1982 m. Laikrodis. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova

1983 m. Mielas ponas. J. Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras

1983 m. Dvariškis ir kiti vaidm. J. Knauthas LAKŠTINGALA (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

1984 m. Krapštys, Railas, Uodas ir kiti vaidm. J. Mačiukevičius BITĖ MAJA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1984 m. Senelis. S. Geda KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

1985 m. Sragtukas. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1985 m. Velnias. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1985 m. Kvaiša. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1986 m. Gaspadorius ir kiti vaidm. R. Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1986 m. Kristobalis ir Kaukas. F. G. Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANĖLIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1987 m. Tėvas. R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1987 m. Karalius. G. Mareckaitė SAVITRI- SAULĖS DUKRA. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras

1988 m. Teisėjas. B. Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1989 m. Tėvas. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė

1990 m. Petras Munkas. W. Haufas ŠPESARTO SMUKLĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1990 m. Žygimantas Augustas. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

Nuo 1991 m. Vilkas (įvedimas vietoj G. Martinkėno). R. Driežis VILKAS BAISININKAS (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

1991 m. Karalius. S. Geda PELENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1993 m. Vilkas, Senelė. V. Mazūras RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

1993 m. Pasakotojas ir kiti vaidm. N. Langė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

Nuo 1994 m. Katinas (įvedimas vietoj V. Česnavičiaus). S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras

1994 m. Gydytojas ir kiti vaidm. KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ (A. Pumpo knygos „Rudnosiuko istorijos“ motyvais). Rež. V. V. Landsbergis, dail. A. Kepežinskas

1996 m. Perkūnas. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1996 m. Ožys. A. Gustaitis SILVESTRAS DŪDELĖ. Rež. ir dail. R. Driežis

1997 m. Karalius, Avinukas. NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1997 m. Šlavėjas. A. Gricius ATSITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

1998 m. Tėvas. Sigitas Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis

1999 m. Katinas. BURATINO NUOTYKIAI. Rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė, R.Valčik

2000 m. Virėja ir kiti. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (L. Carollio knygos motyvais. Rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius

2003 m. Karalius. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

2013 m. Tėvelis Droselmajeris. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

 

Apdovanojimai / įvertinimai:

2012 m. J. Marcinkevičius apdovanotas LR valstybės ordino „už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

2010 m. J. Marcinkevičius apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle „už kūrybingos visuomenės puoselėjimą“.

1990 m. aktoriui suteiktas LTSR nusipelniusio artisto vardas

1986 m. už vaidmenis spektaklyje „Lakštingala“ tarptautiniame Baltijos šalių lėlių teatrų festivalyje J. Marcinkevičius pelnė laureato vardą už geriausią vyro vaidmenį.