KAROLIS ALGIMANTAS BUTVIDAS

Aktorius

Gimė 1987 m. Vilniuje. 2006 m. baigė Vilniaus Salomėjos Neries gimnaziją. 2006 – 2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, magistro - A. Mikutis; specializacija – lėlininkas). Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorius dirba nuo 2010 m.

 

K. A. Butvido sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

Nuo 2009 m. Paršiukas Nafas (įvedimas vietoj Evaldo Mikaliūno). S. Siudika TRYS PARŠIUKAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė - Paukštienė

2009 m. Piktdžiugiškas Nykštukas, Lordas Hamiltonas ir kiti . K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

2010 m. Dvariškis. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2010 m. Artistas. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė

2010 m. Vienuolis. VARDAN TOS (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis

2010 m. Bobausis ir kiti vaidmenys. J. Marcinkevičius „GRYBŲ KARAS". Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė

2011 m. Petras Babickas. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis

2011 m. Įvairūs vaidm. V. Mazūras, D. Čepauskaitė JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dil. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova

2012 m. Įvairūs vaidm. G. Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis

2012 m. Įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

2013 m. Šeimininko ranka. TIKTAKTIKA (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2014 m. Voras, Vabalai, kiti vaidm. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. A. Mikutis, dail. M. Lukošius, komp. I. Jankaitis

2014 m. Įvairūs vaidm. MARŠRUTAS. Scenarijaus aut. ir rež. A. Jankevičius, dail. L. Luišaitytė

2015 m. Gorila Darvinas, Mokslinis Asistentas, kiti vaidm. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, A. Brančel, V. Suncovas, komp. S. Janušauskaitė

2015 m. Audėjas. ATRASK MANE. Scenarijaus aut. ir rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2015 m. Marčius Nepankinas.  APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charmsą). Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Gecevičius ir A. Tulčinskij

2016 m. Žmogus. TIESIOG ŽMOGUS (pagal J. Erlicką). Rež. D. Butkus, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2016 m. Liūtas, Gervė, kiti vaidm. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2018 m. Lapinas, Pardavėjas, kiti vaidm. PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais). Scenarijaus aut. ir rež. Š. Datenis, scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2019 m. Pacientas. DAKTARAS GLASAS (pagal Hjalmaro Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2019 m. Briedis. KAIME NĖRA WI-FI. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturgė T. Kavtaradzė

Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. K. A. Butvidas kartu su kūrybine grupe apdovanotas Auksiniu scenos kryžium už spektaklį „Meteo".