NETEKOME ALGIMANTO SADUKO

2020 04 15

A. Sadukas spektaklyje "Eglė žalčių karalienė", 1958 m.Balandžio 14 d. mirė pirmojo dešmtmečio Vilniaus teatro „Lėlė“ aktorius, ilgametis LRT radijo diktorius Algimantas Sadukas.

1958 m. A. Sadukas atliko „Žilvino“ vaidmenį 1-ojoj „Lėlės“ premjeroj „Eglė žalčių karalienė“ (rež. Balys Lukošius). 1965 m. režisavo spektaklį „Pavogtas sviedinys“ su pirmąja diplomuoto dailininko Vitalijaus Mazūro scenografija. Vėliau visą gyvenimą A. Sadukas dirbo LRT radijuje diktoriumi. Apdovanotas sausio 13-osios medaliu.

A. Sadukas bus palaidotas Antakalnio kapinėse menininkų kalnelyje šalia žmonos, „Lėlės“ aktorės Nijolės Gailiutės Sadukienės.

Reiškiame užuojautą artimiesiems.

 

Vilniaus teatro „Lėlė“ kolektyvas

RĖMĖJAI

PARTNERIAI IR DRAUGAI