VILNIAUS TEATRAS „LĖLĖ“ SIŪLO DARBĄ

2020 08 24

Vilniaus teatras „Lėlė“ nuolatiniam darbui ieško Buhalterio (-ės).

Pareiginės algos koeficientas – 6,7

Pareigybės lygis – B

Darbo pobūdis: vykdyti buhalterinę apskaitą

Pagrindinės funkcijos:

*Tvarkyti darbo užmokesčio apskaitą: skaičiuoti pagal apskaitos dokumentus atlyginimus, nedarbingumo, materialines pašalpas, atlikti išskaičiavimus pagal vykdomuosius raštus ir sudaryti jų žiniaraščius; skaičiuoti atlyginimus asmenims, dirbantiems pagal intelektualinių paslaugų, autorines sutartis,  sudaryti jų žiniaraščius; atlikti  mokėjimų nurodymų ir grupinių mokėjimų bankui surinkimo kompiuteriu darbus iš programos „Stekas-alga“;

*Rengti ir teikti mokėjimų paraiškas pagal patvirtintas sąmatas valstybės iždui per valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistemą (VBAMS);

*Tvarkyti atsargų apskaitą  pagal VSAFAS standartus, finansavimo šaltinius, ekonomines klasifikacijos kodus, vykdyti atsargų gavimo, panaudojimo  ir nurašymo apskaitą.

Reikalavimai: ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas, įgytas iki 2009 metų, ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų, ne žemesnė kaip 2 metų darbo patirtis buhalterinės apskaitos srityje, gebėjimas dirbti buhalterinės apskaitos programomis (STEKAS, Stekas-alga, VBAMS).

Kontaktai: CV siųsti el. paštu laima@teatraslele.lt, informacija tel. +37068923619.

 

Vilniaus teatro „Lėlė“ inf.

RĖMĖJAI

PARTNERIAI IR DRAUGAI