ATVIRAS KVIETIMAS DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE

2021 01 21

Liublianos lėlių teatras (Slovėnija) kartu su Osijek Menų ir kultūros akademija (Kroatija), Škotijos lėlininkų asociacija ir Vilniaus teatru „Lėlė“ 2020-2022 m. vykdo tarptautinį, Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ projektą „Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos platforma“. Projekte kviečiame dalyvauti ne tik būsimus ar esamus teatrologus, bet ir dailėtyrininkus, menotyrininkus ar kitų kultūrinių veiklos sričių žmones, norinčius prisijungti prie šiuolaikinio lėlių teatro kritikos ir platformos veiklos ir vystymo.
 
Projekto „Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos platforma“ tikslas – įprasminti lėlių teatro kritikos, kaip svarbaus elemento, vietą viešajame diskurse, plečiant bendrą supratimą ir žinias šiuolaikinio lėlių teatro srityje. Taip pat sukurti internetinę šiuolaikinio lėlių teatro kritikų platformą bei suburti jaunuosius kritikus, sudarant tinkamas sąlygas ne tik susipažinti su profesionaliais Europos lėlių teatrų spektakliais, bet ir įgyti praktinių ir teorinių žinių mentorių vedamose paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose, kritinių straipsnių rašyme, tuo pačiu skatinti teatro kritikos veiklą. Projekto dalyviai dalyvaus šalių partnerių organizuojamuose lėlių teatro festivaliuose Slovėnijoje, Škotijoje, Kroatijoje, spektaklių peržiūrose (karantino atveju – online) ir aptarimuose, rengs recenzijas, interviu, apžvalgas, video ir tinklalaides – visa tai bus publikuojama internetinėje platformoje lietuvių, slovėnų, kroatų ir anglų kalbomis.
 
Projekto rezultate bus sukurta pastoviai veikianti ir atnaujinama internetinė platforma bei užtikrintas jos veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Ji ilgainiui taps Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos tinklo pradžia. Taip pat bus parengtas ir išleistas leidinys anglų kalba, kuriame publikuojami atrinkti projekte dalyvavusių kritikų tekstai.
 
Projektas vyksta: 2020 m. lapkričio 1 d. – 2022 m. spalio 31 d.
 

Kritikų veiklos projekte pradžia: 2021 m. sausio 29 d., Tarptautinis Škotijos lėlių teatro festivalis „Manipulate“.

Projekte dalyvaujantys mentoriai:

Lietuvos mentorius: Andrius Jevsejevas – teatro kritikas, dramaturgas, kultūros publicistas. Dirba teatro projektų vadybininku Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno centre. Anksčiau Panevėžio J. Miltinio teatre ėjo meno vadovo pareigas, taip pat viešųjų ir tarptautinių ryšių koordinatoriaus pareigas Vilniaus teatre „Lėlė“, dirbo literatūros skyriaus vedėju Valstybiniame Vilniaus mažajame, Nacionaliniame Kauno dramos bei Oskaro Koršunovo/Vilniaus miesto teatre, atstovu spaudai Tarptautiniame šiuolaikinio šokio festivalyje „Naujasis Baltijos šokis“ ir Tarptautiniame Vilniaus teatro festivalyje „Sirenos“, šiuolaikinio meno skilties redaktoriumi „Literatūroje ir mene“.

Slovėnijos mentorė: Zala Dobovšek – dramaturgė, teatro kritikė ir pedagogė. Dėsto dramaturgiją ir scenos menus Liublianos Teatro, radijo, kino ir televizijos akademijoje. Ji yra Slovėnijos teatro kritikų ir tyrėjų asociacijos narė. Kaip dramaturgė, bendradarbiauja su skirtingais Slovėnijos teatrais: Liublianos miesto teatru, Mažuoju teatru, Maribor lėlių teatru, Liublianos lėlių teatru ir kitomis kultūrinėmis institucijomis.

Kroatijos mentorius: Igor Tretinjak – lėlių teatro dėstytojas,  mokslinių tyrimų asistentas Osijek Kultūros ir meno akademijos Dramos skyriuje. Jis yra portalo krikaz.com, skirto teatro kritikai, įkūrėjas ir vyr. redaktorius, taip pat – vyr. redaktorius Osijek Kultūros ir meno akademijos leidžiamame žurnale „Artos“. I. Tretinjak dalyvauja Tarptautinės lėlininkų asociacijos „Unima“ (Kroatija) veikloje, yra Kroatijos teatro kritikų asociacijos bei Tarptautinio lėlių teatro festivalio meno tarybos narys.

Škotijos mentorius: bus patikslinta projekto eigoje.

Norintys dalyvauti projekte, iki sausio 27 d. siųskite savo CV adresu: ieva@teatraslele.lt 

 

RĖMĖJAI

PARTNERIAI IR DRAUGAI