NIJOLĖ INDRIŪNAITĖ

Aktorė, dramaturgė, režisierė

Gimė 1952 m. spalio 19 d. Ignalijos raj. 1970 m. baigė Salako vid. mokyklą. 1970–1973 m. Kultūros mokykloje (dabar - Vilniaus kolegija) studijavo režisūrą. Nuo 1971 m. dirba Vilniaus teatre „Lėlė”. Vaidino Aurelijos Ragauskaitės, Laimos Lankauskaitės, Jurijaus Fridmano, Irenos Bučienės, Vitalijaus Mazūro, Algės Savickaitės, Algirdo Mikučio, Rimo Driežio, Romo Vikšraičio, Mildos Brėdikytės, Donaldo Duškino ir kitų režisierių spektakliuose. Vaidino Lietuvos televizijos pastatymuose – režisierių Petro Dimšos, Laimos Lankauskaitės, Vitalijaus Mazūro, Aurelijos Čeredaitės, Rimo Driežio, Algirdo Mikučio režisuotuose lėlių spektakliuose. Kūrė scenarijus laidai „Labanaktukas“ (Lietuvos televizija), vaidino joje. Kartu su aktore Nijole Sadukienė per „Kinoramos“ renginius (iki 1990-ųjų) Lietuvos regionuose kūrė ir atliko „lėlių koncertus“. Yra parašiusi pjesių lėlių teatrui, Lietuvos televizijoje sukūrusi video filmų, režisavusi spektaklius Vilniaus „Lėlės“, Kauno valstybinio lėlių, Panevėžio lėlių vežimo teatruose ir kitur.


Nijolės Indriūnaitės sukurti vaidmenys „Lėlės“ spektakliuose:


Nuo 1971 m. Kalaitė (įvedimas). M. Martinaitis PELENŲ ANTELĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė, komp. T. Makačinas

1971 m. Vedančioji. G. Urbanas MĖLYNASIS ŠUNYTIS. Rež. V. Mazūras, rež. L. Lankauskaitė, dail. G. Žalalis, komp. V. Barkauskas

1971 m. Žaislai. ŽAISLŲ PARADAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, tekstų aut. V. Krakauskaitė, komp. V. Barkauskas

Įvairūs veikėjai. METŲ LAIKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, muzika A. Vivaldžio

1972 m. Įvairūs vaidm. R. Reiljan TAKSIUKAS VIPSAS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. G. Žalalis, komp. J. Adrejevas

1972 m. Kiaulė, Meškutis ir kiti. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. J. Andrejevas

1973 m. Gavrošas. A. Gudelis GAVROŠAS (V. Hugo kūrybos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. J. Andrejevas

1973 m. Peteliškė. I. Maranas ŽIOGELIS IŠDAIGININKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1973 m. Lapė. J. Žukovskaja KEISTUOLIS VOVA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1973 m. Peliukas. K. Meškovas RUDA-BALTA-JUODA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1974 m. Liūtas, Avinėlis ir kiti. S. Geda PASAKA APIE STEBUKLINGĄ BERNIUKĄ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1974 m. Klounas. J. Vaičiūnaitė KLOUNO KONCERTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Kubiliūnas

1975 m. Arkliukas. P. Jeršovas ARKLIUKAS KUPRIUKAS. Rež. J. Fridmanas, dail. I. Uvarova, komp. E. Denisovas

1976 m. Žmogus. V. Palčinskaitė LIPK AUKŠTYN. Rež. ir dail. V. Mazūras

1976 m. Dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Bajoras

1976 m. Meškutis, Kiaulė ir kiti. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1976 m. Ožka, Višta, Kiaulė ir kiti. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1977 m. Nafas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. L. Bagdonavičiūtė

1977 m. Įvairūs vaidm. J. Vaičiūnaitė ŠARMOS PAVEIKSLAI. Rež. A. Savickaitė, dail. V. Mazūras, komp. V. Bagdonas

1978 m. Įvairūs vaidm. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judesio rež. V. Petruškevičius

1978 m. Fėja ir kiti vaidm. M. Maeterlinckas PASKUI MĖLYNĄ PAUKŠTĘ. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas

1979 m. Žąsiukai ir kiti vaidm. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA (J. Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1979 m. Įvairūs vaidm. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras

1980 m. Lapė. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1980 m. Nafas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Pabaisiukas. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius

1980 m. Fėja. A. Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. K. Musteikis

1981 m. Įvairūs vaidm. G. Butkus, M. Brėdikytė ŽIEMOS MIŠKO PASAKA. Rež. M. Brėdikytė, dail. R. Muraškaitė

1982 m. Nukas. J. Glinskis SAULĖS LANGELIS. Rež. M. Brėdikytė, dail. R. Kepežinskas, komp. V. Bartulis

1982 m. Piemenaitė. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas

1982 m. Įvairūs vaidm. R. Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS. Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė

Nuo 1983 m. Žvirbliukas (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės) J. Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Insc. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas

1983 m. Lapiukas ir kiti vaidm. S. Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO (P. Cvirkos pasakos motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. T. Makačinas

1983 m. Piemenėlis. G. Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius

Nuo 1984 m. Senėlė (įvedimas vietoj O. Pocevičiūtės). J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonzelso knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

Nuo 1984 m. Senelė (įvedimas vietoj M. Leikauskaitės) S. Geda KĄ SENELIS PADARYS, VISKAS BUS GERAI (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

1984 m. Kengūriukas, Antilopė ir kiti vaidm. ŽVĖRIŲ KARNAVALAS. Libreto aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė, muzika C. Saint-Saens‘o ir M. Urbaičio, choreogr. J. Smoriginas

1985 m. Berniukas, Kiškis. K. Binkis KIŠKIŲ SUKILIMAS. Libreto aut. E. Ignatavičius, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė, lėlių dail. Ž. Bautrėnas, komp. B. Kutavičius

1985 m. Piemenėlis. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis

1986 m. Senelė ir kiti vaidm. E. Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1987 m. Medžiai, Karaliai ir kiti vaidm. R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė

1988 m. Mama Antis ir kiti. V. Palčinskaitė SVEIKAS, ANČIUK! (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė, komp. V. Bartulis

1989 m. Kareivis. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas

1990 m. Žydrasis Šunytis. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, komp. J. Derfelis

1990 m. Dvariškiai. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

Nuo 1992 m. Lukošiukas (įvedimas vietoj A. Grybauskaitės). J. Kunčinas LUKOŠIUKAS. Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Malcys, judesio rež. V. Petruškevičius

1994 m. Saulė, Paukščiai ir kiti vaidm. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis

1995 m. Kiškienė, Kiškučiai ir kiti vaidm. E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal P. Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius

1998 m. Plėšikėlis ir kiti vaidm. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

1998 m. Berniukas ir kiti. vaidm. N. Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša

2000 m. Katinas, Paukščiai ir kiti vaidm. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (Lewiso Carollio knygos motyvais). Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2000 m. Coliukė. N. Indriūnaitė COLIUKĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2002 m. Pelenė. N. Indriūnaitė PELENĖ (Pagal Ch. Perrault pasaką). Rež. N. Indriūnaitė, dail. R. Driežis, komp. L. Rimša

2009 m. Įvairūs vaidm. PASVYDO (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2012 m. Įvairūs vaidm. BAISIAI GRAŽI PASAKA. Rež. ir dail. A.  Paukštienė, komp. F. Latėnas

 

Nijolės Indriūnaitės režisuoti spektakliai ir kiti darbai „Lėlės“ teatre:

2000 m. Pjesės autorė. COLIUKĖ Rež. ir dail. R. Driežis

2002 m. Pjesės autorė ir režisierė. PELENĖ (pagal Ch. Perraulto pasaką). Dail. R. Driežis

2003 m. Pjesės autorė ir režisierė. SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Dail. N. Keršulytė

2005 m. Pjesės autorė. MUZIKINĖ DĖŽUTĖ (V. Odojevskio pasakos „Miestelis tabokinėje“ motyvais). Rež. R. Driežis ir J. Skuratova, dail. J.Skuratova

2005 m. Pjesės autorė ir režisierė. BALTOS PASAKOS. Dail. A.  Paukštienė

2013 m. Pjesės autorė ir režisierė. SNIEGO KARALIENĖ. Dail. A.  Paukštienė

2017 m.  Adaptacijos autorė ir režisierė. GĖLIŲ ISTORIJOS (A. Sakse knygos „Pasakos apie gėles“ motyvais). Dail. A. Paukštienė

2019 m. Pjesės autorė. RAUDONOJI KNYGA. Rež. E. Piotrowska, dail. J. Skuratova

 

Apdovanojimai / įvertinimai:

1974 m. Minske vykusiame Pabaltijo ir Baltarusijos lėlių teatrų festivalyje aktorė buvo apdovanota premija už Gavrošo vaidmenį spektaklyje „Gavrošas“ (A. Gudelio pjesė Viktoro Hugo kūrybos motyvais, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. J. Andrejevas, Vilniaus teatras „Lėlė“).

2001 m. tarptautiniame mažų formų teatrų festivalyje „Lagaminas“ (Walizka), vykusiame Lomžoje (Lenkijoje), N. Indriūnaitė apdovanota festivalio žiuri diplomu už vaidmens interpretaciją spektaklyje „Coliukė“ (rež. R. Driežis, pjesės autorė N. Indriūnaitė).

2004 m. N. Indriūnaitės režisuotas spektaklis „Snieguolė ir septyni nykštukai“ (dail. N. Keršulytė, komp. I. Jankaitis, Vilniaus teatras „Lėlė“) tarptautiniame mažų formų teatrų festivalyje „Lagaminas“ (Walizka), vykusiame Lomžoje (Lenkijoje), apdovanotas už geriausią scenografiją ir animaciją.

2006 m. Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra LATGAA dramaturgijos ir pjesių vertėjų kategorijoje N. Indriūnaitę pripažino 2003 ir 2005 metų autore.

2008 m. Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyriaus „Geriausių ir reikšmingiausių metų vaikų bei paauglių knygų apdovanojimuose N. Indriūnaitė įvertinta diplomu už Geriausią metų pjesių knygą „Baltos pasakos“.

2009-aisiais Poznanėje (Lenkija) Animacijos teatre vykusiame taptautiniame festivalyje „Kon-teksti“ N. Indriūnaitės režisuotas spektaklis „Baltos pasakos“ buvo įvertintas festivalio žiuri garbės ir „Polunima“ (Lenkijos lėlininkų asociacijos) diplomais.