ŠARŪNAS DATENIS

Aktorius, režisierius, muzikos atlikėjas

Gimė 1986 m. birželio 9 d. Vilniuje. 2005 m. baigęs Gabijos gimnaziją metus studijavo automatikos specialybę Vilniaus Gedimino technikos universitete. 2006 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją mokytis aktorinio meistriškumo (specializacija – lėlininkas; bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, magistro - A. Mikutis). 2012 m. apsigynė magistro diplomą. Vilniaus „Lėlėj“ Š. Datenis dirba nuo 2010 m. Š. Datenis taip pat sukūrė vaidmenų televizijoje, kine, režisavo spektaklius ir vaidino Menų spaustuvėje, Lietuvos rusų dramos teatre, Valstybiniame Jaunimo teatre, kitur.


Š. Datenio sukurti vaidmenys teatro  „Lėlė“ spektakliuose:

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

2010 m. Karalius Jonas kiti. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2010 m. Artistas. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė, dail. R. Baradinskienė

2010 m. Tebaldas. VARDAN TOS (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas, dail. V. Binkis

2010 m. Įvairūs vaidmenys. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2011 m. Artistas. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal Kazio Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė, dail. A. Mikutis

2011 m. Įvairūs vaidm. V. Mazūras, D. Čepauskaitė JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dil. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2011 m. Atlikėjas. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya, dail. J. Skuratova

2012 m. Markizas de Karaba. BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

2013 m. Kajus. N. Indriūnaitė SNIEGO KARALIENĖ (pagal H. Ch. Anderseno pasaką). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. V. Bartulis

2014 m. Natanielis. E. T. A. Hoffmannas SMĖLIO ŽMOGUS. Rež. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

2015 m. Kolka Pankinas. APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charmsą). Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Gecevičius ir A. Tulčinskij

2018 m. Pa Ubu, kiti vaidm. KARALIUS UBU (pagal A. Jarry pjesę). Adaptacijos aut., rež. ir dail. N. Tranter, komp. F. Latėnas, dramaturg. konsultantė V. Grainytė

 

Š. Datenio sukurti spektakliai teatre  „Lėlė“:

2015 m. Scenarijaus autorius ir režisierius. EVOLIUCIJA. Dail. A. Dubra, A. Brančel ir V. Suncovas, komp. S. Janušauskaitė

2016 m. Režisierius. ČIA BUVO/ ČIA NĖRA. Dail. A. Dubra, kostiumų dail. S. Janušauskaitė, komp. V. Leistrumas

2018 m. Scenarijaus autorius ir režisierius. PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais). Scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2019 m. Režisierius. KAIME NĖRA WI-FI (pagal Danguolės Kandrotienės knygą). Scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2020 m. Režisierius. ČIPOLINAS (Pagal Gianni Rodari pasaką „Čipolino nuotykiai“). Scen. aut. T. Laucius, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas

Apdovanojimai / įvertinimai:

2012 m. Auksinis scenos kryžius už spektaklį „Meteo“ (Vilniaus teatras „Lėlė“) lėlių ir objektų teatro kategorijoje (apdovanojimas skirtas visai kūrybine grupe)

2012 m. Profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams” (Rokiškis) prizas „Perspektyviausi festivalio aktoriai” (apdovanojimas skirtas visiems spektaklio aktoriams) už vaidmenis spektaklyje „Jūratė ir KasTautas” (Vilniaus teatras „Lėlė“)

2012 m. Auksinis scenos kryžius už spektaklį „Gaidelis pinigautojas“ (Menų spaustuvė) jaunojo meninininko kategorijoje (apdovanojimas gautas kartu su dailininku A. Dubra). Šis spektaklis taip buvo nominuotas Auksiniam scenos kryžiui geriausio spektaklio vaikams kategorijoje.

2014 m.Tarptautinio lėlių teatrų festivalio „Lėlės prie Nemuno” (Gardinas/ Baltarusija) apdovanojimas „Geriausias festivalio kompozitorius” už muziką spektakliui „Meteo” (Vilniaus teatras „Lėlė“)