Lukas Auksoraitis
AKTORIUS

Gimė 1995 m. Vilkaviškyje. 2016-2020 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovas - Aidas Giniotis). 2022 m. apsigynė teatro meno magistrą. Nuo 2018 m. L. Auksoraitis taip pat vaidina Keistuolių teatro, Atviro rato teatro spektakliuose. Vilniaus teatre „Lėlė“ aktoriumi dirba nuo 2024 m.

L. Auksoraičio sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2024 m. Oskaras / D'Artanjanas | OSKARAS IR TRYS MUŠKIETININKAI (A. Dumas romano motyvais) | Rež. E. Piotrowska, dail. M. Dracz, komp. W. Blazejczyk 

nuo 2024 m. Įvairūs vaidm. (įved. vietoj I. Preco) | O VIEŠPATIE, VILNIUS! | Pjesės autor. ir rež. A. Storpirštis, dail. N. Keršytė, komp. Raminta Naujanytė-BJELLE

2023 m. Simas | MANO VILNIUS MANO (pagal J. Žilinsko romaną) | Rež. P. Tamolė, dail. G. Brazytė, komp. T. Dešukas