SIGITA MIKALAUSKAITĖ

Aktorė, choreografė

Gimė 1975 m. birželio 8 d. Vilniuje. 1993 – 1996 m. studijavo Vilniaus konservatorijoje choreografijos specialybę. 1998 – 2004 m. studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje aktoriaus – šokėjo specialybę (A. Cholinos kursas), apsigynė bakalauro ir magistro diplomus. Aktorė yra sukūrusi vaidmenų Anželikos Cholinos šokio teatre, Valstybiniame Jaunimo teatre ir spektaklių choreografiją Kauno valstybiniame muzikiniame teatre, kitur.

Vilniaus teatre „Lėlė“ S. Mikalauskaitė - nuo 1998 m.: aktorė ne tik vaidina spektakliuose, tačiau taip pat kuria choreografiją, dirba rež. asistente.

 

S. Mikalauskaitės sukurti vaidmenys „Lėlės“ spektakliuose:

Nuo 1999 m. Balerina (įvedimas vietoj I. Blušiūtės). S. Siudika TRYS PARŠIUKAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

Nuo 2001 m. Princesė (įvedimas vietoj I. Blušiūtės). S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė

2003 m. Įvairūs vaidm. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS. Rež. ir dail. R. Driežis

2003 m. Panelė Chan. Y. Mishima PANELĖ CHAN. Rež. J. Norvaišaitė, dail. J. Skuratova

Nuo 2004 m. Višta (įvedimas vietoj I. Blušiūtės). S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2005 m. Vištelė ir kiti vaidm. SILVESTRAS DŪDELĖ. Rež. ir dail. R. Driežis

2006 m. Mergelė. SENELĖS PASAKA. Rež. C. Csato, dail. J. Skuratova

2007 m. Šuo, Kumelės galva, Liūto užpakalis, Stumk – Trauk viena dalis. DAKTARAS DOLITLIS. Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė

2009 m. Įvairūs vaidm. PASVYDO (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Paukštienė

2012 m. Zanzibaro kioskas, kiti vaidm. G. Apollinaire TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas, dail. J. Skuratova

2012 m. Mergaitė. BAISIAI GRAŽI PASAKA. Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2013 m. Ona. NE PAGAL ŠIO PASAULIO MADĄ (fantazija apie K. Donelaitį). Rež. R. Kazlas, dail.N. Keršulytė

2013 m. Sniego karalienė. N.  Indriūnaitė SNIEGO KARALIENĖ. Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. V. Bartulis

2014 m. Klara. E. T. A. Hoffmanas SMĖLIO ŽMOGUS. Rež. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

2015 m. Našlė. ATRASK MANE. Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2017 m. Įvairūs vaidm. N. Indriūnaitės GĖLIŲ ISTORIJOS (A. Sakse knygos „Pasakos apie gėles“ motyvais). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2017 m. Įvairūs vaidm. KRYPTIS (pagal M. Antoine Mathieu komiksą „Sens“). Scenarijaus aut. ir rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

2018 m. Įvairūs vaidm. DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS (pagal O. Wilde'ą). Rež. ir dail. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

2019 m. Pacientė. DAKTARAS GLASAS (pagal Hjalmaro Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2019 m. Zylutė, Žvyrė, Žuvėdra, Gulbė. N. Indriūnaitė RAUDONOJI KNYGA. Rež. E. Piotrowska, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis

2019 m. Mirtis. ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ (pagal Wolfo Erlbrucho knygą). Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay 

 

Kiti S. Mikalauskaitės kūrybiniai darbai „Lėlės" spektakliuose:

1999 m. Choreografė. S. Siudika TRYS PARŠIUKAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2000 m. Choreografė. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE. Rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius

2001 m. Choreografė. S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė

2002 m. Choreografė. S. Maršakas KATĖS NAMAI.Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2003 m. Choreografė. N. Indriūnaitė SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė

2004 m. Choreografė. KARALIŲ PASAKA. Rež ir dail. R. Driežis

2005 m. Choreografė. N. Indriūnaitė BALTOS PASAKOS. Rež. N. Indriūnaitė, dail. A.  Paukštienė

2006 m. Choreografė. J. KunčinaS RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda - Bogdanienė

2007 m. Choreografė. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

2010 m. Choreografė. PRIVATI VALDA. Rež. ir dail. V. Mazūras

2010 m. Choreografė. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2011 m. Choreografė. D. Čepauskaitė, V. Mazūras JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2011 m. Choreogafė. METEO. Rež. A.I. Brashinskaya, dail. J. SKuratova

2012 m. Choreografė. BAISIAI GRAŽI PASAKA. Rež. ir dail. A. Bagočiūnaitė Paukštienė, komp. F. Latėnas

2013 m. Choreografė. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2013 m. Choreografė. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

2014 m. Choreografė. E. T. A. Hoffmanas SMĖLIO ŽMOGUS. Rež. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

2017 m. Choreografė. N. Indriūnaitės GĖLIŲ ISTORIJOS (A. Sakse knygos „Pasakos apie gėles“ motyvais). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2017 m. Choreografė. KRYPTIS (pagal M. Antoine Mathieu komiksą „Sens“). Scenarijaus aut. ir rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

2018 m. Choreografė. PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais). Scenarijaus aut. ir rež. Š. Datenis, scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas

2018 m. Choreografė. DORIANO GRĖJAUS PORTRETAS (pagal O. Wilde'ą). Rež. ir dail. G. Radvilavičiūtė, dail. R. Valčik, komp. R. Mačiliūnaitė

2019 m. Choreografė. N. Indriūnaitė RAUDONOJI KNYGA. Rež. E. Piotrowska, dail. J. Skuratova, komp. V. Bartulis 

2019 m. Choreografė. KAIME NĖRA WI-FI (pagal D. Kandrotienės knygą). Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, dramaturg. T. Kavtaradzė, komp. V. Leistrumas

Apdovanojimai / įvertinimai:

2009 m. Nominacija Auksiniam scenos kryžiui už Veneros vaidmenį spektaklyje „Tankredžio ir Klorindos dvikova“ (rež. G. Varnas) 

2013 m. Auksinis scenos kryžius ir LR kultūros ministerijos premija už spektaklį „Meteo“ (apdovanojimas skirtas kūrybinei grupei)

2015 m. Auksinis scenos kryžius ir LR kultūros ministerijos premija už spektaklį „Smėlio žmogus“ (apdovanojimas skirtas kūrybinei grupei)