Karjera

Vilniaus teatras „Lėlė“ ieško kultūrinės veiklos vadybininko (-ės).

Tu gali juo tapti, jei:

 • turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą:
 • turi darbo patirtį pardavimų srityje ir (arba) išmanai pardavimų (tiek tiesioginių, tiek netiesioginių) principus, jų organizavimą, kontrolę ir monitoringą (stebėseną ir analizę);
 • išmanai sutarčių bei dokumentų rengimą, ataskaitų už parduotus bilietus parengimą;
 • esi orientuota(-s) į rezultatą, komunikabili(-us), išmanai reklamos bei tiesioginių pardavimų sistemas ir jų pritaikymą teatro specifikoje;
 • gerai moki lietuvių ir anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;
 • moki dirbti kompiuteriu (MS Office programiniu paketu) ir kitomis informacinėmis technologijomis;
 • o jei išmanai Teatro veiklos ypatumus – tai tik pliusas!

Kasdienybė atrodytų taip:

 • Teatro tiesioginių pardavimų organizavimas ir vykdymas, ieškojimas naujų ir bendradarbiavimas su esamais Teatro partneriais, verslo klientais, teikiamų paslaugų užsakovais;
 • bendradarbiavimas su Teatro medijų partneriais, bilietų platintojais dėl viešų renginių pardavimų bei reklamos;
 • Teatro klientų poreikių stebėjimas ir analizavimas, pardavimų monitoringas;
 • paraiškų ir projektų veikloms, susijusioms su Teatro pardavimais, rengimas, jų administravimas;
 • sutarčių, ataskaitų, kitų dokumentų, susijusiu su Teatro teikiamomis paslaugomis, rengimas.

Turėsi galimybę:

 • nuolat kelti savo kvalifikaciją, pasirinkti tinkamas veiklos formas ir laiką;
 • teikti pastabas ir pasiūlymus darbo sąlygoms gerinti;
 • pagal kompetenciją veikti Teatro vardu, dalyvauti spaudos konferencijose, atstovauti Teatrą nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose bei organizacijose.
 • įgyti unikalios darbo teatre patirties.

 

Pareigybės lygis A, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,7. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 1212 Eur, plius kintamoji dalis ir kitos priemokos už darbo rezultatus.

Gyvenimo aprašymą iki rugsėjo 1 d. siųsti el.p: rinkodara@teatraslele.lt

_______________________________________________________________________________ 

Vilniaus teatras „Lėlė“ ieško aktoriaus (-ės):

 • turinčių ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą koleginį Teatro meno studijų srities (aktorinio meistriškumo) išsilavinimą;
 • išmanantį vaidmens kūrimo principus ir formas, žinantį muzikos, choreografijos, sceninės kalbos ir sceninio judesio pradmenis;
 • turinčių patirties lėlių ir objektų teatre – stiprus pliusas!

Teatre:

 • kursi ir atliksi spektaklių, kitų Teatro kūrybinių projektų vaidmenis, kūrybines užduotis, paskirtas režisieriaus;
 • dalyvausi spektaklių repeticijose nustatytu laiku tinkamai pasiruošus vaidmenis;
 • dalyvausi gastrolėse Lietuvoje ir užsienyje pagal Teatro parengtus planus;
 • nuolat tobulinsi aktorinio meistriškumo įgūdžius, dalyvausi Teatro organizuojamuose profesiniuose mokymuose, trenažuose, dirbtuvėse;
 • dalyvausi Teatrą reprezentuojančiuose renginiuose, edukacinių, kultūrinių programų ir kitų kūrybinių projektų sukūrime ir sklaidoje.

Pareigybės lygis A2, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,2. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 1122 Eur, plius kintamoji dalis ir kitos priemokos už suvaidintus spektaklius, darbo rezultatus.

Gyvenimo aprašymą iki rugsėjo 1 d. siųsti el.p: justina@teatraslele.lt 

_______________________________________________________________________________ 

Vilniaus teatras „Lėlė“ nuolatiniam darbui ieško dekoracijų montuotojo(-s).

Tu gali juo tapti, jei:

 • gebi dirbti komandoje ir moki naudotis dekoracijų montavimui skirtomis darbo priemonėmis, įvairiais ūkio įrankiais, gebi atlikti smulkius dekoracijų remonto darbus;
 • gebi atlikti dekoracijų konstrukcijų montažą savarankiškai ir (arba) pagal tam skirtus techninius brėžinius;
 • žinai darbo, sveikatos, elektrosaugos, priešgaisrinės saugos pagrindus, susijusius su naudojamais darbo įrankiais.

Kasdienybė atrodytų taip:

 • kuriamų bei eksploatuojamų spektaklių ir renginių scenografijos (dekoracijų konstrukcijų, priemonių) techninis paruošimas, pritaikymas, montažas viešiems pasirodymams ir repeticijoms.
 • esant poreikiui, budėsi ir dalyvausi spektaklių ir renginių repeticijose ir (ar) pasirodymuose, atliekant technines užduotis, susijusias su scenos įrangos mechanizmų valdymu;
 • stebėsi scenos įrangos mechanizacijos sistemų techninę būklę, o esant smulkiam gedimui, pagal kompetenciją, atlikti jo remontą;
 • atliksi saugaus dekoracijų sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo darbus transportuojant scenos ir kitą teatro inventorių.

Pareigybės lygis C, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 5. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 905 Eur, plius kintamoji dalis ir kitos priemokos už darbo rezultatus.

Gyvenimo aprašymą siųsti el.p: vytas@teatraslele.lt