Karjera

Vilniaus teatras „Lėlė“ nuolatiniam darbui ieško teatro administratoriaus(-ės).

Tu gali juo tapti, jei:

 • turi ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą.
 • išmanai žiūrovų organizavimo bei aptarnavimo etikos normas, kultūringo bendravimo principus, esi komunikabilus, bei gebi tiek vienas, tiek ir komandoje;
 • gebi administruoti internetinę svetainę, socialinius tinklus, bei išmanai teatro bilietų platintojo sistemą;
 • gerai moki lietuvių kalbą ir anglų kalbą (ne žemesniu nei B2 lygiu);
 • žinai teisės aktus, nustatančius Teatro veiklą ir administravimą, Teatro veiklos ypatumus, dokumentų valdymo reikalavimus.

O iš tiesų svarbiausia – kibirkštis akyse ir nenuslepiamas noras dirbti Teatre!

Kasdienybė atrodytų taip:

 • Organizuosi ir administruosi Teatro renginius stacionare bei gastrolių Lietuvoje metu; koordinuosi žiūrovų aptarnavimą (įleidimą į sales). Teatro nedarbo diena – pirmadienis.
 • Organizuojant gastroles koordinuosi reikalingų gastrolių įvykdymui priemonių sąlygas, rengsi gastrolių Lietuvoje ataskaitas.
 • Administruosi informacijos apie renginius sklaidą, užtikrinsi jos tikslingumą Teatro informaciniuose kanaluose; spręsi bilietų užsakymo, jų logistikos ir kitų bilietų platinimo vietų klausimus.

Turėsi galimybę:

 • nuolat kelti savo kvalifikaciją; teikti pastabas ir pasiūlymus tiesioginiam vadovui, Teatro vadovui darbo sąlygoms gerinti;
 • pagal kompetenciją veikti Teatro vardu, atstovauti Teatrą nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose, organizacijose ir festivaliuose;
 • džiaugtis vaikų klegesiu ir įdomiais pokalbiais – jiems pasakojant įspūdžius apie ką tik matytą spektaklį.

Pareigybės lygis A, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,9. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) – nuo 1263 Eur. Gyvenimo aprašymą siųsti el.p: rinkodara@teatraslele.lt