ATVIRAS KVIETIMAS DALYVAUTI TARPTAUTINIAME PROJEKTE

2021 01 21


Liublianos lėlių teatras (Slovėnija) kartu su Osijek Menų ir kultūros akademija (Kroatija), Škotijos lėlininkų asociacija ir Vilniaus teatru „Lėlė“ 2020-2022 m. vykdo tarptautinį, Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ projektą „Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos platforma“. ​

Projekte kviečiame dalyvauti ne tik būsimus ar esamus teatrologus, bet ir dailėtyrininkus, menotyrininkus ar kitų kultūrinių veiklos sričių žmones, norinčius prisijungti prie šiuolaikinio lėlių teatro kritikos ir platformos veiklos ir vystymo.​

Projekto tikslas – įprasminti lėlių teatro kritikos vietą viešajame diskurse, plečiant bendrą supratimą ir žinias šiuolaikinio lėlių teatro srityje. Taip pat sukurti internetinę šiuolaikinio lėlių teatro kritikų platformą bei suburti jaunuosius kritikus, sudarant tinkamas sąlygas ne tik susipažinti su profesionaliais Europos lėlių teatrų spektakliais, bet ir įgyti praktinių ir teorinių žinių mentorių vedamose paskaitose, kūrybinėse dirbtuvėse, diskusijose, kritinių straipsnių rašyme, tuo pačiu skatinti lėlių teatro kritikos veiklą. ​

Projekto dalyviai dalyvaus šalių partnerių organizuojamuose lėlių teatro festivaliuose Slovėnijoje, Škotijoje, Kroatijoje, spektaklių peržiūrose (karantino atveju – online) ir aptarimuose, rengs recenzijas, interviu, apžvalgas, video ir tinklalaides – visa tai bus publikuojama internetinėje platformoje lietuvių, slovėnų, kroatų ir anglų kalbomis.​

Projekto rezultate bus sukurta pastoviai veikianti ir atnaujinama internetinė platforma bei užtikrintas jos veiklos tęstinumas pasibaigus projektui. Ji ilgainiui taps Europos šiuolaikinio lėlių teatro kritikos tinklo pradžia. Taip pat bus parengtas ir išleistas leidinys anglų kalba, kuriame publikuojami atrinkti projekto dalyvių tekstai.​

Projektas vyksta: 2020 m. lapkričio 1 d. – 2022 m. spalio 31 d.​

Kritikų veiklos projekte pradžia: 2021 m. sausio 29 d., Tarptautinis Škotijos lėlių teatro festivalis „Manipulate“.​

Norintys dalyvauti projekte, iki sausio 27 d. siųskite savo CV adresu: ieva@teatraslele.lt

 

Projektas dalinai finansuojamas Europos sąjungos ir Lietuvos kultūros tarybos.