LIŪDIME DĖL NETEKTIES

2022 08 09


2022 08 09 mirė ilgametis Lietuvos TV dailininkas-statytojas Gintautas Žalalis. Lėlininkų bendruomenei ypač svarbus G. Žalalio indėlis kuriant scenografiją originaliems lėlių spektakliams televizijoje, o Vilniaus teatro „Lėlė“ istorijoje G. Žalalis išliks kaip pirmojo veiklos dešimtmečio vyr. dailininkas. Pasak menotyrininkės R. Bitinaitės-Širvinskienės Žalalis buvo vienas pirmųjų, sugrąžinęs teatro lėlėms abstrahuotą formą, kurią buvo išstūmęs natūralistinis „socrealizmas“.

Gintautas Vincentas Žalalis gimė 1936 09 15 Padvarniuose (utenos apskr.). 1963 m. baigė tapybos studijas Vilniaus dailės institute ir iškart debiutavo kaip scenografas – sukūrė dekoracijas ir lėles Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliui „Trys paršiukai“. Per 1963-1973 m. laikotarpį „Lėlėje“ Žalalis kūrė scenografiją režisierių B. Lukošiaus, A. Ragauskaitės, L. Lankauskaitės spektakliams, o 1971 m. premjeros „Mėlynasis šunytis“ lėles režisavo Žalalio kolega – vyr. režisieriumi tapęs dailininkas V. Mazūras.  

Žalalis bendradarbiavo su Kauno valstybiniu lėlių teatru, Nacionalinės bibliotekos „Berniuko Žirniuko teatru“, sukūrė lėles Ukrainos teatro spektakliui „Eglė žalčių karalienė“.

Pabaltijo lėlių teatro festivaliuose diplomais buvo apdovanoti dailininko darbai spektakliams „Karalaitė ir nykštukas“ (1966 m.), „Trys negražios karalaitės“ (1968 m.); lėlių eskizai buvo eksponuojami tarptautinėje scenografijos bienalėje San Paule (Brazilija).

Vilniaus teatras „Lėlė“ reiškia nuoširdžią užuojautą velionio giminaičiams, artimiesiems ir visiems pažinojusiems šį puikų žmogų.