Ainis Storpirštis
REŽISIERIUS

Gimė 1986 m. Mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijoje. 2009 m. baigė studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (kurso vadovas Gintaras Varnas). A. Storpirštis sukūrė ne tik žymius vaidmenis teatre (buvo teatro judėjimo „No Theatre“ aktorius, vaidino Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Jaunimo teatre ir kt.), kine, bei pasižymėjo muzikoje. 2007 m. kartu su Vidu Bareikiu sukūrė alternatyvios muzikos grupes „Suicide DJs“ ir „Stipriai Kitaip“. Šiuo metu - grupės „Vandenynas“ narys. 

A. Storpirščio sukurti spektakliai teatre  „Lėlė“:

2020 m. Scenarijaus autorius ir režisieriusO VIEŠPATIE, LIETUVA!. Dail. N. Keršulytė, šviesų dail. V. Latonas, komp. A. Murauskas, choreogr. K. Chlebinskas

2017 m. Scenarijaus autorius ir režisierius. O VIEŠPATIE, VILNIUS!. Dail. N. Keršulytė, šviesų dail. V. Latonas, komp. R. Naujanytė-BJELLE