Elvyra Piškinaitė
AKTORĖ
Gimė 1957 m. balandžio 20 d. Vilniuje. 1975-1979 m. Valstybinėje Konservatorijoje (šiandien  Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo aktoriaus specialybę (kurso vadovės  Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Vilniaus teatre „Lėlė“ dirba nuo 1979 m. E. Piškinaitė sukūrė vaidmenų kine, televizijos serialuose ir spektakliuose. Taip pat įgarsino daugybę animacinių filmų Lietuvos televizijoje, Lietuvos kino studijoje dubliavo filmus. 

E. Piškinaitės sukurti vaidmenys Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2021 m.  Įvairūs vaidm. | PELENĖ | Rež. ir pjesės aut. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, muzikos komp. aut. V. Aškelavičius

2021 m. Įvairūs vaidm. | DEBESYS (pagal N. Indriūnaitės pjesę) | Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2019 m. Pasakotoja, Mama, Berniukas | ANTIS, MIRTIS IR TULPĖ (pagal W. Erlbruch‘o knygą) | Rež. J. Trimakaitė, dail. C. Guyon, komp. T. Demay

2017 m. Įvairūs vaid. N. Indriūnaitės GĖLIŲ ISTORIJOS (A. Sakse knygos „Pasakos apie gėles“ motyvais). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2016 m. Laumė ragana, kiti vaidm. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2013 m. Senėlė Pasakotoja | SNIEGO KARALIENĖ (pagal H. K. Andersen'ą) | Scen. aut. ir rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė, komp. F. Latėnas

2011 m. Pasakotoja, Našlaitė, Ragana, kiti veikėjai | AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS | Rež. R. Driežis, dail. M. Jonutis, komp. F. Latėnas

2009 m. Įvairūs vaidm. PASVYDO (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2007 m. Klara, Kumelė, Stumk-trauk, Liesa Ponia. A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Lofting‘o knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2007 m. Eglė. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scen. aut., rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2006 m. Močiūtė. J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2006 m. Ji. K. Csato SENELĖS PASAKA. Rež. K. Csato, dail. J. Skuratova, komp. T. Rozsas

2005 m. Barborėlė. SILVESTRAS DŪDELĖ (pagal A. Gustaičio pjesę). Scen. aut., rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

2005 m. Eglutė, Senelė | BALTOS PASAKOS (pagal H. K. Andersen'o pasakas) | Pjesės autor. ir rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, choreograf. S. Mikalauskaitė

2004 m. Karalius, Šešėliai. KARALIŲ PASAKA (šešėlių vaidinimas pagal M. K. Čiurlionio paveikslus). Scen. aut. rež. ir dail. R. Driežis, choreogr. S. Mikalauskaitė

2003 m. Pamotė | SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI (pagal H. K. Andersen'o pasaką) | Pjesės autor. ir rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė, komp. I. Jankaitis

2002 m. Ožka. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Rūmų Dama Florilė | PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (pagal S. Siudikos pjesę) | Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis

2000 m. Varlė, Pelė ir kiti. | COLIUKĖ (H. K. Anderseno pasakos motyvais) | Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

1999 m. Lapė Alisa. BURATINO NUOTYKIAI. Insc. aut. ir rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė ir R. Valčik, komp. S. Mykolaitis

1997 m. Žvirblis. A. Gricius ATSITIKAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. Aušra Paukštienė, komp. S. Dikčiūtė

1996 m. Barbora. A. Gustaitis SILVESTRAS DŪDELĖ. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

Nuo 1995 m. Kiškienė ir kiti (įvedimas). E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal P. Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius

1993 m. Raudonkepurė. V. Mazūras RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitę motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1991 m. Pelenė. S. Geda PELENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1990 m. Smuikininkė. W. Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. aut. M. Urbaitis, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1990 m. Barbora. J. Grušas BARBORA RADVILAITE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1989 m. Raudonligė. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas

1987 m. Omolis. R. Tagorė PAŠTAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. O. Narbutaitė

1986 m. Jautis ir kiti. R. Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1986 m. Belisa. F. G. Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANĖLIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1985 m. Marija. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kundrotas, rež ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1985 m. Kiškis, Muzikantė. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. G. Vanagaitė

1984 m. Bitė Maja. J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonsels‘o knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1984 m. Antilope, Asilas ir kiti. ŽVERIU KARNAVALAS. Libreto autore G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė, muzika C. Saint-Saens‘o ir M. Urbaičio, choreogr. J. Smoriginas

1983 m. Žvirblis. J. Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Insc. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas

1983 m. Mergaitė, Mirtis. J. Knauthas LAKŠTINGALA (H. Ch. Andersen‘o pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1983 m. Višta, Gaidys ir kiti. G. Mareckaitė DU GAIDELIAI. Rež. L. Lankauskaitė, dail. B. Cvirkienė, komp. A. Jegelevičius

1982 m. Caca. A.  A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, kom. F. Latėnas

1982 m. Piemenaitė. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Andersen‘o pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas

1982 m. Pasakotoja. R. Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLANPTIS. Rež. A. Savickaitė, dail. J. Račinskaitė

1981 m. Eglė, Drebulė. M. Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1981 m. Batuotas Katinas. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1980 m. Nufas. Sergejus Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Kriaukliukas. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp.L. Vilkončius

1979 m. Mari, Kaimenė. M. Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (Pagal L. Tolstojaus apysaką „Cholstomieras“). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė, komp. F. Latėnas

Nuo 1978 m. Ragana, Lapė ir kiti. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judesio rež. V. Petruškevičius

1978 m. Mergaitė. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

Apdovanojimai / įvertinimai:

2012 m. Auksinis scenos kryžius ir LR kultūros ministerijos premija už spektaklį „Aukso obelėlė, vyno šulinėlis“ (apdovanojimas skirtas kūrybinei grupei)

2012 m. Tarptautinio Gardino lėlių teatrų festivalio „Lėlės prie Nemuno“ prizas „Geriausia festivalio aktorė“