Seniausiose tradicijose šiandienos ieškantis spektaklis kviečia patirti slėpiningą mįslių pasaulį, kuriame susipina smulkioji lietuvių tautosaka, mitologija bei jos motyvai, žaismingai pateikiami metaforų ir vaizdų kalba. Mažieji žiūrovai, drauge su dviem aktoriais, galės spėlioti, klysti ir atrasti atsakymus į lietuvių liaudies išmintį bei kasdienybės paradoksalumą bylojančius klausimus.

„Dailininko teatrą“ atstovaujanti režisierė ir dailininkė Aušra Bagočiūnaitė Paukštienė interaktyvų vizualinį spektaklį kuria žvelgdama per gamtos ir pasaulio grožio pajautio, žaidimo, paradokso bei kasdienybės stebuklingumo prizmę.

Pasak jos: „tie vaizdai neretai fantastiniai, susiję su netikėtais reiškinių ir daiktų sugretinimais. Aktorių užduodamos mįslės atskleidžia užkoduotą mūsų protėvių pasaulėvaizdį bei išmintį. Juk senovėje ritualinis mįslių ar patarlių įminimas galėjo būti ne tik žaidimu, varžymosi forma, išminties ir vikrumo demonstravimu, bet ir gyvybės ar mirties klausimu.“