Mechaninis teatras. IV dalis
Edukacinė laida

Istorinė apžvalga Vilniaus teatro „Lėlė“ edukaciniam projektui „Burtadaikčiai“

Vilniaus teatras „Lėlė“ pristato istorinę video apžvalgą „Mechaninis teatras“. Šią apžvalgą sudaro 7 laidos-paskaitos, kurias veda vienas žymiausių Lietuvos lėlininkų – režisierius ir dailininkas Rimantas Driežis.

Mechaniniu arba Automatų teatru yra vadinamas „mobilių sistemų teatras, kuriame vaidina mechaninės lėlės, vaizdas kuriamas įvairiais mechanizmais ir automatais“ – rašoma menotyrininkės Raimondos Bitinaitės Širvinskienės sudarytame Lietuvos teatro dailės žodyne (Vilnius, 2013). Enciklopediniai leidiniai mechaninį teatrą pristato kaip atskirą scenos meną, o praktikoje jis suvokiamas kaip viena iš lėlių teatro formų. Daugiau nei 2000 metų apimančią mechaninio teatro istoriją formavo tikslieji mokslai ir mechanikų išradimai. Paskutinį pakilimą mechaninis teatras išgyveno XVIII a. pab. – XIX a. I pusėj ir atrodė, jog grynuoju pavidalu jis nebegrįš, nes apsieina be visiems scenos menams būtino aktoriaus....Pasak R. Driežio, žymioji Anderseno pasaka „Lakštingala“, regis, visiems laikams įrodė, jog Mirtį nugali tik gyvo paukščio giesmė, bet šiandien „mechaninė lakštingala“ vėl darosi svarbesnė už gyvą – virtuali realybė, dirbtinis intelektas ir „kompiuteris vietoj visko“ davė stiprų impulsą robotų plėtotei, prikėlė ir teatro mechanines būtybes. Dėl to verta pasidomėti mechaninio teatro ištakomis, jo istorine plėtote ir galimybėmis reikštis dabartiniame scenos mene.

Istorinė apžvalga „Mechaninis teatras“ sukurta 2020-2021 m. įgyvendinant Vilniaus teatro „Lėlė“ edukacinį projektą „Burtadaikčiai“. Edukacinių laidų ciklas „Burtadaikčiai” yra skirtas tęsti ,,Lėlės“ rengiamas edukacijas vaikams, praplečiant jų auditoriją ir atskirą turinio dalį skiriant suaugusiems, norintiems geriau pažinti lėlių teatro istoriją bei jauniems teatro profesionalams, siekiantiems gilinti žinias apie šią teatro rūšį.

„Mechaninio teatro“ tyrime ir laidų parengime dalyvavo: scenarijaus autorius ir lektorius Rimantas Driežis, dizaineris Vilmantas Žumbys, MB „Kūrybos grupė“ prekinis ženklas PIXEL studio, Vilniaus teatro „Lėlė“ kūrėjai.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba.