Vilius Kirkilionis
AKTORIUS

Gimė 1957 m. Rugpjūčio 9 d. Telšiuose. 1975 m. 1975-1979 m. Valstybinėje Konservatorijoje (šiandien – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo aktoriaus specialybę (kurso vadovės – Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorius dirba nuo 1979 m.

V. Kirkilionio sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose: 

2024 m. Sniego žmogus | OSKARAS IR TRYS MUŠKIETININKAI (A. Dumas romano motyvais) | Rež. E. Piotrowska, dail. M. Dracz, komp. W. Blazejczyk 

2019 m. Pacientas. DAKTARAS GLASAS (pagal H. Söderberg‘o romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

2016 m. Scenos darbininkas. S Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2013 m. Pasakotojas | TIKTAKTIKA (pagal M. Macourek‘o pasakas) | Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2012 m. Įvairūs vaidm. BAISIAI GRAŽI PASAKA Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2009 m. Poetas. PASVYDO (pagal A. Strazdo eiles). Rež. ir dail. A. Paukštienė, F. Latėnas

2007 m. Tėvas ir kiti. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scenar. aut., rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2006 m. Kalvis. J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2005 m. Vilius Orvidas. V. V. Landsbergis VILIS. Rež. V. V. Landsbergis, dail. V. Kašinskas

2003 m. Nykštukas. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2002 m. Katinas Vasylius. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Imperatorius | PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (pagal S. Siudikos pjesę) | Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis

1999 m. Tėtė Karlas. BURATINO NUOTYKIAI. Insc. aut. ir rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė, R. Valčik, komp. S. Mykolaitis

1998 m. Žaliabarzdis. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis

1998 m. Tėvas. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis

1995 m. Kiškis. E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal P. Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius

1994 m. Ežys, Kiškis, Vacys Dūda ir kiti. KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ (A. Pumpo knygos „Rudnosiuko istorijos“ motyvais). Rež. V. V. Landsbergis, dail. A. Kepežinskas

1992 m. Ožys, Gaidys ir kiti. (įvedimas po E.Mikaliūno) S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1991 m. Šeškas ir kiti. J. Sangas PESIS IR ILIUZIJA Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

1991 m. Princas ir kiti. S. Geda PELENĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1990 m. Olandas Mikas. W. Hauffas ŠPESARTO SMUKLE. Insc. aut. M. Urbaitis, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1990 m. Šunytis ir kiti. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolovskis, dail. Z. Burkackis, Komp. J. Derfelis

1990 m. Radvila Juodasis. J. Grušas BARBORA RADVILAITE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1989 m. Įvairūs vaidm. S. Geda RAUDONLIGĖ. Rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė, komp. F. Latėnas

1986 m. Petras. R. Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1986 m. Perlimplinas, Poetas ir kiti. F. G. Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANELIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1985 m. Karalius ir kiti. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kundrotas, rež ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1985 m. Gydytojas ir kiti. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis

1985 m. Perkūnas. A. Gudelis DAILIDĖ, PERKŪNAS IR VELNIAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. G. Vanagaitė

1984 m. Petrelis, Laimutis, Elfas. J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonsels‘o knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1983 m. Imperatorius, Ministras. J. Knauthas LAKŠTINGALA (H. Ch. Andersen‘o pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1982 m. Klounas ir kiti. A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1981 m. Žilvinas, Ąžuolas. M. Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Įvairūs vaidm. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1980 m. Vilkas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Įvairūs vaidm. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius. dail. K. Musteikis

1979 m. Šeškuvienė. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA (J. Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1979 m. Cholstomieras. M. Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (pagal L. Tolstojaus apysaką „Cholstomieras“). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė, komp. F. Latėnas

1979 m. Įvairūs vaidm. V. Novackis, J. Fridmanas VIEVERSĖLI, LĖK PAS MUS. Rež. V. Volkovskis, dail. T. Melnikova, komp. J. Galperin

1979 m. Įvairūs vaidm. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras

1978 m. Dvariškis. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1978 m. Ragana, Balandis ir kiti. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis