Virginija Pajarskienė
DAILININKĖ, KOSTIUMŲ MODELIUOTOJA

Gimė 1964 m. Utenoje. 1982 m. baigė Panevėžio miesto vid. m-klą. 1982 – 1984 m. Vilniaus universitete studijavo matematiką. 1989 m. baigė Vilniaus 47-ją technikos mokyklą (įgijo konstruktorės-modeliuotojos specialybę). 2004 m. baigė Vilniaus Justino Vienožinskio dailės m-klą. 2006 m. baigė Vilniaus dizaino mokymo centro meninės ir reklaminės fotografijos kursus „Menų kampas“. Nuo 2008 m. dirbo Vilniaus teatre „Lėlė“ butafore, nuo 2014 m. – kostiumų dailininkė ir dekoratorė. V. Pajarskienė taip pat dalyvavo meninės fotografijos, koliažų parodose, vedė edukacines lėlių teatro programas vaikams.