Vitalijus Mazūras
REŽISIERIUS, DAILININKAS

Gimė 1934 m. Šiaulaičiuose (Radviliškio raj.). 1965 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą (dabar - Vilniaus dailės akademija), įgijo teatro dailininko specialybę. 1971 - 1979 m., 1988 - 1994 m. buvo Vilniaus teatro „Lėlė“ vyriausiasis režisierius. 1975-1979 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) su Dalia Tamulevičiūte parengė lėlininkų kursą. 1978 - 1980 m. dalyvavo Lietuvos televizijos laidose vaikams. 1987 - 2006 m. dėstė Vilniaus dailės akademijoje scenografijos kompoziciją ir lėlių teatro scenografiją. 1994 - 2002 m. buvo Valstybinio jaunimo teatro lėlininkų trupės režisierius. 1997 m. su žmona aktore N. Bižanaite-Mazūriene Vilniuje įkūrė teatrą „Paršiukas Ikaras“.

V. Mazūras yra sukūręs spektaklių scenografiją Lietuvos nacionaliniame akademiniame, Šaulių, Klaipėdos, Juozo Miltinio dramos teatruose, Valstybiniame Jaunimo, Panevėžio muzikiniame, Kauno valstybiniame muzikiniame, Panevėžio lėlių vežimo, Kauno valstybiniame lėlių teatruose. Taip pat kūrė spektaklius Lietuvos nacionalinėje televizijoje bei užsienio teatruose - Belgrade, Kaliningrade, Kopenhagoje, Maskvoje, Sankt Peterburge, Svanekegardene, Taškente. Daugelis V. Mazūro spektaklių dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose, pelnė apdovanojimų. V. Mazūras dalyvavo parodose Vilniuje, Panevėžyje, tarptautinėse parodose Latvijoje, Meksikoje, Lenkijoje, Estijoje, Vengrijoje, Vokietijoje, Čekijoje. V. Mazūras yra Lietuvos dailininkų sąjungos, Teatro sąjungos narys, Lietuvos nacionalinio UNIMA centro (tarptautinės lėlininkų sąjungos Lietuvos skyriaus) garbės narys.

V. Mazūro kūrybiniai darbai Vilniaus teatre „Lėlė“:

2013 m. Scenarijaus autorius, režisierius ir dailininkas. SPRAGTUKAS (pagal E. T. A. Hoffmann‘o pasaką)

2011 m. Režisierius ir dailininkas. D. Čepauskaitė, V. Mazūras JŪRATĖ IR KASTAUTAS

2010 m. Režisierius ir dailininkas. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas”)

2007 m. Scenarijaus autorius, režisierius ir dailininkas. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ

1993 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda JUOZAPĖLIS IR ARKLIUKAS

1993 m. Režisierius ir dailininkas. N. Langė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Andersen‘o pasakos motyvais)

1993 m. Režisierius ir dailininkas. V. Mazūras RAUDONKEPURĖ (pasakų apie Raudonkepuraitė motyvais)

1993 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda BALTOJI KATYTĖ

1993 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda NIEKELIS SUGRĮŽO

1992 m. Režisierius ir dailininkas. S. Maršakas KATĖS NAMAI

1991 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda PELENĖ

1990 m. Režisierius ir dailininkas. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ

1990 m. Režisierius ir dailininkas. W. Hauff‘as ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. aut. M. Urbaitis

1989 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda RAUDONLIGĖ. Dail. R. Kriščiūnaitė

1989 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda AK, VIJA, PINAVIJA

1988 m. Režisierius ir dailininkas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI

1987 m. Dailininkas. G. Mareckaitė SAVITRI – SAULĖS DUKTĖ. Rež. L. Lankauskaitė

1986 m. Režisierius ir dailininkas. F. G. Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANĖLIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ

1986 m. Režisierius ir dailininkas. R. Baltrušaitis SPRIGTAS

1986 m. Dailininkas. E. Ignatavičius AŠ, OŽKELĖ NABAGĖLĖ. Rež. L. Lankauskaitė

1985 m. Režisierius ir dailininkas. E. T. A. Hoffman‘as SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kondrotas

1984 m. Režisierius ir dailininkas. J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonzels‘o knygos motyvais)

1983 m. Dailininkas. S. Geda KAIP KIŠKIS VILKO NAMUS SERGĖJO. Rež. L. Lankauskaitė

1983 m. Režisierius ir dailininkas. J. Knauth LAKŠTINGALA (H. Ch. Andersen‘o pasakos motyvais)

1983 m. Dailininkas. J. Radičkovas MES ŽVIRBLIUKAI. Rež. L. Lankauskaitė

1982 m. Režisierius ir dailininkas. A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS

1981 m. Dailininkas. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė

1981 m. Režisierius ir dailininkas. M. Martinaitis ŽEMĖS DUKRA

1980 m. Dailininkas. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė

1980 m. Režisierius ir dailininkas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI

1980 m. Dailininkas. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Rež. A. Ragauskaitė

1979 m. Dailininkas. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis

1979 m. Režisierius ir dailininkas. J. Marcinkevičius SIDABRINĖ KULKA (Petro Cvirkos pasakos motyvais)

1979 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda AK, VIJA, PINAVIJA (Jono Biliūno kūrinių motyvais)

1978 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS

1978 m. Režisierius ir dailininkas. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE

1977 m. Dailininkas. J. Vaičiūnaitė ŠARMOS PAVEIKSLAI. Rež. A. Savickaitė

1977 m. Režisierius ir dailininkas. V. Palčinskaitė DVIEJŲ DALIŲ REPORTAŽAS IŠ KARUSELĖS LĖLIŲ TEATRUI

1977 m. Režisierius ir dailininkas. A. Gudelis KUR IŠKELIAVO MILŽINAI?

1977 m. Režisierius ir dailininkas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI

1976 m. Režisierius ir dailininkas. S. Maršakas KATĖS NAMAI

1976 m. Režisierius ir dailininkas. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS

1976 m. Režisierius ir dailininkas. V. Palčinskaitė LIPK AUKŠTYN

1976 m. Režisierius ir dailininkas. M. Martinaitis AVINĖLIO TEISMAS

1974 m. Režisierius ir dailininkas. S. Geda PASAKA APIE STEBUKLINGĄ BERNIUKĄ

1973 m. Režisierius ir dailininkas. K. Meškovas RUDA-BALTA-JUODA

1973 m. Režisierius ir dailininkas. J. Žukovskaja KEISTUOLIS VOVA

1973 m. Režisierius ir dailininkas. I. Maranas ŽIOGELIS IŠDAIGININKAS

1973 m. Režisierius ir dailininkas. A. Gudelis GAVROŠAS (V. Hugo kūrybos motyvais)

1972 m. Režisierius ir dailininkas. J. Švarcas ŽAISLŲ MIESTAS

1971 m. Režisierius ir dailininkas. ŽAISLŲ PARADAS. METŲ LAIKAI

1971 m. Režisierius statytojas. G. Urbanas MĖLYNASIS ŠUNYTIS. Rež. L. Lankauskaitė, dail. G. Žalalis

1971 m. Režisierius statytojas ir dailininkas. M. Martinaitis PELENŲ ANTELĖ. Rež. L. Lankauskaitė

1971 m. Dailininkas. V. Palčinskaitė PIENĖS PŪKO MIESTAS. Rež. A. Ragauskaitė

1970 m. Dailininkas. V. Palčinskaitė PASAKA APIE TRIS KARALIUS. Rež. A. Ragauskaitė

1970 m. Dailininkas. J. Čepoveckis KICIUS, TETULĖ IR AŠ. Rež. A. Ragauskaitė

1967 m. Dailininkas. H. Januševskaja, J. Vilkovskis TIGRIUKAS PETRIUKAS. Rež. B. Lukošius

1965 m. Dailininkas. B. Svatonis PAVOGTAS SVIEDINYS. Rež. A. Sadukas

1965 m. Dailininkas. V. Smeikalas PIEŠĖJAS BURTININKAS. Rež. B. Lukošius

1965 m. Dailininkas. V. Krėvė RAGANIUS. Rež. B. Lukošius

1965 m. Dailininkas. K. Kubilinskas MOLIO MOTIEJUKAS. Rež. B. Lukošius

1964 m. Lėlių meistras. U. Leiesas AMŽINI PRIEŠAI. Rež. B. Lukošius, dail. G. Žalalis

 


Apdovanojimai/ įvertinimai:

2013 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

2008 m. Auksinis scenos kryžius už spektaklį „Eglė žalčių karalienė” (Vilniaus teatras „Lėlė”)

2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybinės premija už kultūros ir meno nuopelnus Lietuvai

2006 m. suteiktas meno kūrėjo statusas

2005 m. Auksinis scenos kryžius už indėlį į Lietuvos teatro kultūrą

1999 m. „Kristoforo“ prizas

1988 m. Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas

1986 m. LTSR valstybinė premija

1986 m. LTSR valstybinė premija (už scenografiją Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliams)