ALMIRA GRYBAUSKAITĖ

Aktorė

Gimė 1957 m. liepos 26 d. 1975 m. baigė vid. m-klą Palangoje. 1975 m. - 1979 m. Valstybinėje Konservatorijoje (šiandien - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) studijavo aktoriaus specialybę (kurso vadovės - Dalia Tamulevičiūtė ir Irena Bučienė). Vilniaus teatre  „Lėlė“ dirba nuo 1979 m. A. Grybauskaitė vaidino TV ir kino filmuose.


A. Grybauskaitės sukurti vaidmenys Vilniaus teatro  „Lėlė“ spektakliuose:

1978 m. Mergaitė, Ragana ir kiti. A. Puišytė SAULĖ LEDO BOKŠTE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. A. Lapinskas, judes. rež. V. Petruškevičius

1978 m. Mergaitė Gervelė, Kipšiukas ir kiti. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1979 m. Ančiukas, Mama, Teta ir Jonelis. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA (J. Biliūno kūrinių motyvais). Rež. ir dail. V. mazūras, komp. M. Urbaitis

1979 m. Arkliukas, Matje. M. Rozovskis ARKLIO ISTORIJA (pagal L. Tolstojaus apysaką „Cholstomieras"). Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė, komp. F. Latėnas

1979 m. Saulė, Mergelė, Vieversėlis ir kiti. V. Novackis, J. Fridmanas VIEVERSĖLI, LĖK PAS MUS. Rež. V. Volkovskis, dail. T. Melnikova, komp. J. Galperin

1979 m. Klounas. G. Butkus, J. Lozoraitis NAUJAMETIS NUOTYKIS. Rež. J. Lozoraitis, dail. V. Mazūras

1980 m. Lapė. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Insc. aut. ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1980 m. Paršelis Nifnifas. S. Michalkovas TRYS PARŠIUKAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1980 m. Žvejys ir Piratas. A. Ragauskaitė ŽVEJAI IR PIRATAI. Rež. A. Ragauskaitė, dil. V. Mazūras, komp. L. Vilkončius

1980 m. Fėja. A. Gudelis ŠERKŠNO NAKTIES PASAKA. Rež. A. Ragauskaitė, dail. K. Musteikis

1981 m. Eglė, Drebulė. M. Martinaitis ŽEMĖS DUKRA. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1981 m. Batuotas Katinas. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1982 m. Klounas, Klouniukas ir kiti. A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1982 m. Kinas, Elfas. V. Palčinskaitė BALTI KAMINKRĖČIO SAPNAI (H. Ch. Anderseno pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. N. Poliakova, komp. T. Makačinas

1982 m. Piemenaitė. R. Skučaitė PAKLYDUSIŲ ATVIRUKŲ PASLAPTIS. Rež. A. Saviskaitė, dail. J. Račinskaitė

1983 m. Žvirblis iš Kinijos. J. Radičkovas MES, ŽVIRBLIUKAI. Inscen. aut. G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. O. Balakauskas

1983 m. Mergaitė, Mirtis. J. Knauthas LAKŠTINGALA (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1984 m. Antilopė, Gulbė, Dramblys ir kiti. ŽVĖRIŲ KARNAVALAS. Libreto autorė G. Mareckaitė, rež. L. Lankauskaitė, dail. A. Paukštienė, muzika C. Saint-Saens'o ir M. Urbaičio, choreogr. J. Smoriginas

1985 m. Pelionė ir Spragtukas. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Insc. aut. S. T. Kundrotas, rež ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1985 m. Mergaitė ir kiti. Vydūnas PASVEIKIMAS. Rež. ir dail. R. Driežis, komp. A. Martinaitis

1986 m. Ožiukas. E. Ignatavicius AŠ, OŽKELE NABAGELE (lietuvių liaudies pasakų motyvais). Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. A. Martinaitis

1986 m. Pasakotoja. Remigijus Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1986 m. Motina ir Markolfa. F. G. Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANELIS. DONO PERLIMPLINO MEILE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1987 m. Savitri. Gražina Mareckaite SAVITRI - SAULĖS DUKRA. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1990 m. Mergaitė. W. Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Insc. aut. M. Urbaitis, rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1990 m. Katė. G. Urbanas ŽYDRASIS ŠUNYTIS. Rež. K. Niesiolowskis, dail. Z. Burkackis, komp. J. Derfelis

1990 m. Elžbieta. J. Grušas BARBORA RADVILAITE. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas

1991 m. Iliuzija. J. Sangas PESIS IR ILIUZIJA (J. Koko kuriniu motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

1992 m. Lukošiukas. J. Kunčinas LUKOŠIUKAs. Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Malcys, judesio rež. V. Petruškevičius

1992 m. Višta, Ožka ir kiti. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. ir dail. V. Mazūras, komp. M. Urbaitis

1994 m. Peteliškė. V. Žilinskaitė ROBOTAS IR PETELIŠKĖ. Rež. A. Čeredėjevaitė, dail. D. Dokšaitė, komp. F. Bajoras

1995 m. Lapė. E. Ignatavičius LAPĖ KARALIENĖ (pagal P. Cvirkos pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. V. Urmilevičius

1997 m. Onutė. A. Gricius ATSITIKIMAS IR KETURI ŽVIRBLIAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. S. Dikčiūtė

1999 m. Tortila. BURATINO NUOTYKIAI. Insc. aut. ir rež. E. Jaras, dail. A. Šulcaitė, R. Valčik, komp. S. Mykolaitis

2001 m. Rūmų Dama. S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Alioša. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką  „Juodoji višta arba Požemio gyventojai“). Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova, komp. F. Latėnas

2002 m. Komisarė. ŠUNS ŠIRDIS (pagal M. Bulgakovo apysaką). Insc. aut. ir rež. J. Lingys, dail. R. Valčik, komp. P. Vyšniauskas

2002 m. Katė. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Bagočiūnaitė-Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2003 m. Nykštukas. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2005 m. Mama, Varpelis, Plaktukėlis, Spyruoklė. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež.pedagogas R. Driežis, komp. I. Jankaitis

2005 m. Angelas, Mergaitė. Vytautas V. Landsbergis VILIS. rež. V. V. Landsbergis, dail. V. Kašinskas

2005 m. Pasakotoja, Varna, Sniegeliai, Mergaitė ir kiti. N. Indriūnaitė BALTOS PASAKOS (pagal H. Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2006 m. Lukošiukas. J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2007 m. Artistė, Sara Dolitlytė. A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingo knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2007 m. Motina. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scenar. aut., rež. ir dail. V. Mazūras, komp. F. Latėnas, judes. rež. S. Mikalauskaitė

2008 m. Merė Popins. R. Kundrotas MERĖ POPINS (pagal P. Travers kūrinius). rež. A. Žukauskas, dail. N. Keršulytė, komp. A. Jasenka, choreogr. S. Mikalauskaitė

2010 m. Liunė, Pasakotoja, Liūtė, Ožka, Ežys, Mama. R. Mikutis LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. A. Grybauskaitė, rež. pedag. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2010 m. Paliepė. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež.A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

2012 m. Įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

2012 m. Pasakotoja. BAISIAI GRAŽI PASAKA. Rež. ir dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2013 m. Kėdė. TIKTAKTIKA (pagal M. Macoureko pasakas). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2014 m. Įvairūs vaidm. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. A. Mikutis, dail. M. Lukošius, komp. I. Jankaitis

2016 m. Laumė ragana, kiti vaidm. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2017 m. Įvairūs vaidm. N. Indriūnaitės GĖLIŲ ISTORIJOS (A. Sakse knygos „Pasakos apie gėles“ motyvais). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2019 m. Pacientė. DAKTARAS GLASAS (pagal Hjalmaro Söderbergo romaną). Rež. R. Kazlas, dail. N. Keršulytė

Apdovanojimai / įvertinimai:

1995 m. Tarptautiniame kino festivalyje „The Baltic Pearl“ už Marijos vaidm. kino filme „Ir jis pasakė jums sudie“ (rež. A. Šiuša) pripažinta geriausia akt., apdovanota diplomu ir aukso ženkleliu