Antanas Dubra
DAILININKAS

Gimė 1987 m.  2007 – 2011 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo grafiką (bakalauro studijos); 2018–2020 metais - magistrą. Nuo 2010 m. dalyvauja gatvės meno projektuose ir festivaliuose, parodose. Menininkas taip pat iliustruoja knygas, kuria plakatus, video ir animaciją. A. Dubra sukūrė scenografiją spektakliams Vilniaus teatre „Lėlė“,  Menų spaustuvėje, Šiaulių dramos teatre, Vilniaus Mažąjame teatre bei Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

A. Dubros kūrybiniai darbai Vilniaus teatre „Lėlė“:

2020 m. Dailininkas. ČIPOLINAS (pagal G. Rodari pasaką „Čipolino nuotykiai“). Rež. Š. Datenis, scen. aut. T. Laucius, komp. V. Leistrumas

2019 m. Dailininkas. KAIME NĖRA WI-FI. Rež. Š. Datenis, dramaturgė T. Kavtaradzė  

2018 m. DailininkasPINOKIS (pagal Carlo Collodi pasaką). Rež. Š. Datenis

2016 m. Dailininkas. ČIA BUVO / ČIA NĖRA. Scenarijaus aut. ir rež. Š. Datenis

2015 m. Dailininkas. EVOLIUCIJA. Scenarijaus aut. ir rež. Š. Datenis, dail. V. Suncovas, A. Brančel

2013 m. Dailininkas. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas