Faustas Latėnas
KOMPOZITORIUS
1956-2020
Gimė 1956 m. Dusetose. Zarasų M. Melnikaitės vidurinėje mokykloje baigęs aštuonias klases įstojo į Kauno J. Gruodžio muzikos technikumą, kurį baigė 1975 m. 1980 m. baigė studijas Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos ir teatro akademija) ir įgijo kompozicijos specialybę. 1979 – 1990 m. dirbo muzikinės dalies vedėju Vilniaus teatre „Lėlė”, 1990 – 1991 m. – šio teatro direktorius. 1991 – 1995 m. Vilniaus mažojo teatro muzikinės dalies vedėjas. 1995–1996 m. Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro direktorius. 1996 m. paskirtas Lietuvos Respublikos kultūros viceministru. 1997–1999 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės konsultantas kultūros klausimais, 1999–2005 m. – Ministro Pirmininko konsultantas kultūros klausimais. 1999 m. laimėjo konkursą į Lietuvos nacionalinio dramos teatro generalinio direktoriaus pareigas. 2000–2005 m. Valstybinio Vilniaus mažojo teatro vadovas. 2005 m. antrą kartą tapo Lietuvos Respublikos kultūros viceministru. Nuo 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ministro Pirmininko patarėjas.
 
F. Latėnas sukūrė muziką daugiau kaip 200 spektaklių įvairiuose teatruose, daugiau kaip 20 vaidybinių ir dokumentinių filmų, Tv spektaklių, kūrinių orkestrui, kamerinių, solo instrumentams, vokalui, chorui ir kt. Kompozitoriaus kūryba įvertinta daugybe apdovanojimų ir premijų, atitinkamai pažymėta ir jo kūryba lėlių teatre: 1986 m. VII Pabaltijo respublikų ir Baltarusijos lėlių teatrų festivalyje (Ryga) Faustas Latėnas buvo apdovanotas diplomu už muziką spektakliams „Lakštingala” (rež. V. Mazūras) ir „Stebuklinga motina – elnė” (rež. J. Daraškevičius).

F. Latėnas sukūrė muziką Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliams:

2021 m. DEBESYS (Pagal N. Indriūnaitės pjesę). Rež. ir dail. A. Paukštienė

2018 m. A. Jarry KARALIUS UBU. Rež. ir dail. N. Tranter

2017 m. GĖLIŲ ISTORIJOS (Pagal A. Sakse pasakas). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė

2016 m. TIESIOG ŽMOGUS (pagal J. Erlicko kūrybą). Rež. D. Butkus, dail. A. Paukštienė

2013 m. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2012 m. BAISIAI GRAŽI PASAKA (pagal lietuvių liaudies pasaką ir mįsles). Rež. ir dail. A. Paukštienė

2011 m. D. Čepauskaitė, V. Mazūras JŪRATĖ IR KASTAUTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2011 m. AUKSO OBELĖLĖ, VYNO ŠULINĖLIS. Rež. R. Driežis, dai. M. Jonutis

2010 m. R. Mikutis LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. pedagogas A. Mikutis, rež. A. Grybauskaitė, dail. A. Paukštienė

2010 m. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pasaką "Avinėlio teismas"). Rež. ir dail. V. Mazūras

2009 m. PASVYDO (pagal A. Strazdo eilėraščius). Rež. ir dail. A. Paukštienė

2007 m. EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ. Scenarijaus aut., rež. ir dail. V. Mazūras

2007 m. A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Loftingo knygas). rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė

2005 m. N. Indriūnaitė BALTOS PASAKOS (pagal H. Ch. Anderseno pasakas). Rež. N. Indriūnaitė, dail. A. Paukštienė

2003 m. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

2001 m. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką). Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova

2000 m. N. Indriūnaitė COLIUKĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis

1998 m. S. Siudika VILNIAUS MERGELĖ. Rež. I. Bučienė, dail. R. Driežis

1997 m. NAŠLAITĖ ELENYTĖ IR JONIUKAS AVINIUKAS (pagal lietuvių liaudies pasaką). Rež. ir dail. R. Driežis

1993 m. S. Geda JUOZAPĖLIS IR ARKLIUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1993 m. N. Langė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

1993 m. V. Mazūras RAUDONKEPURAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1993 m. S. Geda BALTOJI KATYTĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1991 m. J. Sangas PESIS IR ILIUZIJA (J. Koko kūrinių motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

1990 m. J. Grušas BARBORA RADVILAITĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1990 m. APIE JONELĮ (Žemaitės kūrybos motyvais). Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė

1990 m. W. Hauffas ŠPESARTO SMUKLĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1989 m. S. Geda RAUDONLIGĖ. rež. V. Mazūras, dail. R. Kriščiūnaitė

1989 m. S. Geda AK VIJA, PINAVIJA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1988 m. B. Sruoga AITVARAS TEISĖJAS. Rež. ir dail. R. Driežis

1987 m. G. Mareckaitė SAVITRI - SAULĖS DUKRA. Rež. L. Lankauskaitė, dail. V. Mazūras

1986 m. F. Garcia Lorca DONO KRISTOBALIO BALAGANĖLIS. DONO PERLIMPLINO MEILĖ. Rež. ir dail. V. Mazūras

1986 m. R. Baltrušaitis SPRIGTAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1985 m. E. T. A. Hoffmannas SPRAGTUKAS IR PELIŲ KARALIUS. Rež. ir dail. V. Mazūras

1984 m. J. Mačiukevičius BITĖ MAJA (W. Bonselso knygos motyvais). Rež. ir dail. V. Mazūras

1983 m. J. Knauthas LAKŠTINGALA. Rež. ir dail. V. Mazūras

1982 m. A. A. Jonynas, V. Mazūras CIRKAS YRA CIRKAS. Rež ir dail. V. Mazūras

1981 m. H. Kahlau BATUOTAS KATINAS. Rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1980 m. K. Kubilinskas UODEGA VEDEGA. Inscenizacijos autorė ir rež. A. Ragauskaitė, dail. V. Mazūras

1979 m. M. Rozovskis ARKLIO ISTORIJA. Rež. I. Bučienė, dail. A. Preikšienė

1978 m. R. Moskova VEJUOSI ŽIRGUS. Rež. R. Vikšraitis, dail. A. Žibikas