Indrė Storpirštienė
AKTORĖ

Gimė 1986 m. Antalieptės miestelyje. 2006 - 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, specializacija – lėlininkas), 2014 m. LMTA apsigynė teatro magistrą. Nuo 2014 m. I. Liutkevičiūtė taip pat vaidino teatro studijos „Theomai“ spektakliuose, vedė kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui Mažojoje teatro akademijoje, Vaikų ir jaunimo centre, kitur. Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorė dirba nuo 2010 m.

I. Liutkevičiūtės sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2019 m. Ona | KAIME NĖRA WI-FI (pagal D. Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“) | Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturg. T. Kavtaradzė

nuo 2016 m. Princesė | PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (pagal S. Siudikos pjesę) | Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis

2015 m. Mokslinė asistentė, Žuvis Kleopatra, Roplys Markas Aurelijus. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis

2014 m. Padaras. MARŠRUTAS. Rež. A. Jankevičius

2013 m. Marija. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2013 m. Gerda | SNIEGO KARALIENĖ (pagal H. K. Andersen'ą) | Scen. aut. ir rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė, komp. F. Latėnas

2013 m. Kėdė. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas

2012 m. Įvairūs vaidm. G. Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas

2011 m. Artistė. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya

2010 m. Elenytė. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras

2010 m. Artistė. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė

2010 m. Džiuljeta. VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas

2010 m. Kelmučio žmona ir kiti vaidm. | GRYBŲ KARAS (pagal J. Marcinkevičiaus poemą) | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. I. Liutkevičiūtė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi už kūrybinį darbą spektaklyje „Meteo“ (rež. A. Ivanova-Brashinskaya, dail. J. Skuratova; Vilniaus teatras „Lėlė“, 2012 m.).