Indrė Storpirštienė
AKTORĖ

Gimė 1986 m. Antalieptės miestelyje. 2006 m. baigė Jono Basanavičiaus vid. m-klą. 2006 - 2010 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo aktorinį meistriškumą (bakalauro kurso vadovai – A. Latėnas ir G. Storpirštis, specializacija – lėlininkas), 2014 m. LMTA apsigynė teatro magistrą. Nuo 2014 m. I. Liutkevičiūtė taip pat vaidino teatro studijos „Theomai“ spektakliuose, vedė kūrybines dirbtuves vaikams ir jaunimui Mažojoje teatro akademijoje, Vaikų ir jaunimo centre, kitur. Vilniaus teatre „Lėlė“ aktorė dirba nuo 2010 m.

I. Liutkevičiūtės sukurti vaidmenys teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2019 m. Ona. KAIME NĖRA WI-FI (pagal D. Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“). Rež. Š. Datenis

2016 m. Princesė. (įvedimas). S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS. Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė

2015 m. Mokslinė asistentė, Žuvis Kleopatra, Roplys Markas Aurelijus. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis

2014 m. Padaras. MARŠRUTAS. Rež. A. Jankevičius

2013 m. Marija. E. T. A. Hoffmanas SPRAGTUKAS. Rež. ir dail. V. Mazūras

2013 m. Gerda. N. Indriūnaitė SNIEGO KARALIENĖ (H. Ch. Anderseno pasakos motyvais). Rež. N. Indriūnaitė

2013 m. Kėdė. TIKTAKTIKA (M. Macoureko pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas

2012 m. Įvairūs vaidm. G. Apollinaire'as TEIRESIJO KRŪTYS. Rež. G. Varnas

2011 m. Artistė. PAGAL JURGĮ IR KEPURĖ (pagal K. Borutos knygą „Jurgio Paketurio klajonės"). Rež. J. Čižauskaitė

2011 m. Įvairūs vaidm. METEO (pagal R. Bradbury noveles). Rež. A. I. Brashinskaya

2010 m. Elenytė. PRIVATI VALDA (pagal M. Martinaičio pjesę „Avinėlio teismas“). Rež. ir dail. V. Mazūras

2010 m. Artistė. ŠEKSRYSAP, t.y. Šekspyras (pagal W. Shakespeare‘o sonetus). Rež. J. Čižauskaitė

2010 m. Džiuljeta. VARDAN TOS... (pagal W. Shakespeare'o „Romeo ir Džiuljetą"). Rež. A. Jalianiauskas

2010 m. Įvairūs vaidmenys. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mikutis

2009 m. Įvairūs veikėjai. K. I. Galchinsky ŽALIOJO ŽĄSINĖLIO TEATRAS. Rež. ir dail. A. Mikutis

Apdovanojimai / įvertinimai:

2013 m. I. Liutkevičiūtė apdovanota Auksiniu scenos kryžiumi už kūrybinį darbą spektaklyje „Meteo“ (rež. A. Ivanova-Brashinskaya, dail. J. Skuratova; Vilniaus teatras „Lėlė“, 2012 m.).