„Glaistas“ – tai garso kelionė po buvusio Vilniaus geto teritoriją ir trūkinėjančius prisiminimų apie Holokaustą vingius. Kelionės garsinis žemėlapis sudarytas iš specialiai kiekvienai erdvei sukurtų muzikinių fragmentų, o judėjimo kryptį brėžia keturi Holokaustą išgyvenusių, po karo iš gimtosios Vilnos į Izraelį persikėlusių žmonių balsai, „Glaisto“ kūrėjų įrašyti pokalbiuose Tel Avive, Jeruzalėje ir Haifoje 2019 metų gegužę.

Frida Sohat (g. 1929 m.) kalėjo Vilniaus gete, Kloogos (Estija) ir Štuthofo (Lenkija) koncentracijos stovyklose. Į Izraelį persikėlė 1957-aisiais, nes norėjo susitikti su karą išgyvenusiu tėvu.

Joshua Zak (g. 1929 m.) palikęs Vilnių apsigyveno Haifoje, tapo Izraelio technologijos instituto (Technion) fizikos profesoriumi. 1989 m. atrado Z(k) – Zako fazę, už tai 2014 m. apdovanotas prestižiniu Wigner‘io medaliu.

Sore Voloshin (g. 1928–2020 m.) išgyveno vienintelė iš daugiau kaip 50 asmenų giminės Vilniuje. Ji buvo Icchoko Rudaševskio, jaunojo Vilniaus geto dienoraščio autoriaus, nužudyto Paneriuose, pusseserė.

Baruch Shub (g. 1924) per karą buvo žydų pogrindinio judėjimo dalyvis. Persikėlęs į Izraelį, tapo skrydžių inžinieriumi. Iki dabar skaito paskaitas apie antisemitizmą, yra įvairių visuomeninių organizacijų narys.

Garso dokumentas, kaip atminties artefaktas, yra pagrindinė kūrinio ašis, aplink kurią driekiasi muzikinės buvusio Vilniaus geto gatvių, kiemų, koridorių, butų, salių, kitų erdvių interpretacijos. Jose girdimi interviu fragmentai praranda grynai žodinio pasakojimo funkciją – įrašuose užfiksuoti garsiniai įvykiai siūlo temas chorams ar elektroninėms kompozicijoms, individualūs pasakojimai įgauna arijų bruožų, balsai įsipina į garsovaizdžius ir tampa visavertėmis muzikinės išraiškos priemonėmis. Viską papildo gausiai naudojami binauraliniai įrašai, suteikiantys ausinėse skambantiems garsams realumo įspūdį.

Taip gimsta savita „Glaisto“ muzikinio pasakojimo estetika, dinamiškas šiandienos Gesamtkunstwerk, kuriame svarbus tampa ir žiūrovo kūnas, jo judėjimas erdvėje.

Kūrinyje balansuojama tarp persikėlimo „į tuos laikus“ ir grįžimo „į šiandieną“. Tyrinėdama tokio persikėlimo galimybių ribas visų pirma savo pačių galvose, kūrybinė grupė nesislepia nuo fakto, kad judama šiandienos Vilniumi – sparčiai besikeičiančiu, dažomu ir gražinamu, apsiklojusiu statybiniais tinkleliais, o kai kur dar laukiančiu šviežio glaisto sluoksnio.

Kūrėjai, lydėsiantys žiūrovus kamerinėse grupėse, kviečia drauge pažvelgti į tai, kas slepiasi po glaistu ir apmąstyti svarbius klausimus: ar egzistuoja Holokausto suvokimo ribos? Kur baigiasi atmintis ir prasideda vaizduotė (jei ši takoskyra apskritai įmanoma)? Kokiomis formomis grįžta (ar galėtų grįžti) tai, kas karo metu beveik visiškai sunaikinta?

Prodiuseris Operomanija
Pagrindinis partneris Žydų kultūros ir informacijos centras
Partneriai: LMTA Muzikos inovacijų studijų centras, Vilniaus teatras „Lėlė“, Audiovizualinių menų industrijos inkubatorius, Mama Studios
Rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Vilniaus miesto savivaldybė

Kūrinyje panaudoti garso įrašai iš interviu su Frida Sohat, Joshua Zaku, Sore Voloshin, Baruchu Shubu

Garso įrašuose dalyvavę atlikėjai:

Vokalinis ansamblis „Melos“: Justina Leinartaitė (sopranas), Gabrielė Bilevičiūtė (sopranas, ansamblio vadovė), Karolina Macytė (sopranas), Ieva Parnarauskaitė (sopranas), Jūra Elena Šedytė (altas), Dainora Aleksaitė (altas), Gabija Adamonytė (altas), Milda Adamonytė (altas)
Garso režisierius Vytautas Bedalis

Vaikų vokalinis ansamblis: Patricia Dahl, Urtė Kretkovskytė, Ignas Masevičius, Kasparas Skuja
Chormeisterė Skaistė Garbašauskienė

Lora Kmieliauskaitė (smuikas)
Kazimieras Jušinskas (saksofonas)

Programuotojas Robertas Dumpis
Garso masteringas Arūno Zujaus

Vertėjai: Rimantas Ribačiauskas, Ana Ablamonova, Olga Lempert, Darius Ross, Vsevolod Chernozub

Vedliai: Jūra Elena Šedytė, Andrius Šiurys, Ana Ablamonova, Paulina Simutytė, Ieva Parnarauskaitė, Lyja Maknavičiūtė

Nuoširdžiai dėkojame: Eugenijui Bunkai, Juditai Gliauberzonaitei, Ditai Šperling, Tsilai Zak, Elenai Keidošiūtei, Alinai Zemlienei, Henrikai Dumpienei, Eugenijui Maldeikiui, Mykolui Maldeikiui, Nerijui Šepečiui, Ya‘arit Glazer, Naomi Yoeli, Ilonai Šedienei, Paulinai Simutytei, Aivarui Nevedomskui, Žanetai Overlingienei, Matui Aerobica, Vilmantui Juškėnui, Vyteniui Gadliauskui, Rūtai Vitkauskaitei, Larai Lempert, Rafailui Karpiui, Arturui Bumšteinui, dr. Arūnui Bubniui, Mantui Šikšnianui, Ryčiui Masilioniui, Jurgitai Beatričei Rudėnaitei, Zitai Paulauskaitei, Vandai Kareivaitei-Balandienei, Valerijai Mažonienei, pastoriui Egidijui, Aldonai Kuprelytei.

VšĮ "Operomanija" inf.