Irmantas Jankaitis
AKTORIUS
Gimė 1969 m. liepos 8 d. Vievyje. Po mokyklos baigimo 1985-1989 m. studijavo saksofono specialybę Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1989-1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo operinį vokalą (vadovas – prof. Vaclovas Daunoras), o nuo 1994 m. iki 1997 m. mokėsi aktorinio meistriškumo (su muzikine pakraipa) J. Vaitkaus kurse.
Aktorius vaidino J. Vaitkaus, E. Nekrošiaus, C. Graužinio, O. Koršunovo spektakliuose, vedė klasikinės muzikos koncertus vaikams. Kaip vokalistas atliko A. Martinaičio, A. Kučinsko, A. Jasenkos, G. Puskunigio kūrinius. Iki šiol įgarsina animacinius filmus (pvz., „Šrekas“, „Princesė ir varlius“).
Vilniaus teatre „Lėlė“ I. Jankaitis dirba nuo 1998 m. Teatre ne tik vaidina, bet kuria spektakliams ir muziką.


I. Jankaičio sukurti vaidmenys „Lėlės“ spektakliuose:

2024 m. Portas | OSKARAS IR TRYS MUŠKIETININKAI (A. Dumas romano motyvais) | Rež. E. Piotrowska, dail. M. Dracz, komp. W. Blazejczyk 

2019 m. Dviratis, Meškiukas | KAIME NĖRA WI-FI (pagal D. Kandrotienės knygą „Spintos istorijos“) | Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturg. T. Kavtaradzė

2018 m. Tėvelis Džepetas | PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais) | Scen. aut. ir rež. Š. Datenis, scenarijaus aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2016 m. Tėvas | DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS (pagal S. Gedą) | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2015 m. Mokslininkas | EVOLIUCIJA | Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, A. Brančel, V. Suncovas, komp. S. Janušauskaitė

2015 m. Lakūnas, Vairuototas ir kt. | APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charms‘ą) | Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Gecevičius ir A. Tulčinskij

2014 m. Pasakotojas | SAULĖS VADUOTOJAS (pagal A. Liobytės pasaką „Trys negražios karalaitės“) | Rež. ir dail. R. Driežis, dail. M. Vilutis

2013 m. Čiaupas | TIKTAKTIKA (pagal M. Macourek‘o pasakas) | Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2012 m. Žmogėdra, įvairūs vaidm. | BATUOTAS KATINAS (Ch. Perrault‘o pasakos motyvais) | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2010 m. Beždžionėlės, Jūrų Ežys, Liūtas, Begemotas ir kt. | LIUNĖS NUOTYKIAI (pagal R. Mikučio pjesę) | Rež. A. Grybauskaitė, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas

2010 m. Baravykas Pulkaunykas | GRYBŲ KARAS (pagal J. Marcinkevičiaus poemą) | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2008 m. Karuzas ir kiti. R. Kundrotas | MERĖ POPINS (pagal P. Travers kūrinius) | Rež. A. Žukauskas, dail. N. Keršulytė, komp. A. Jasenka, choreogr. S. Mikalauskaitė

2007 m. Įvairūs vaidmenys. | DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Lofting‘o knygas) | Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2006 m. Ragana | J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS | Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2005 m. Tėtis, Volelis, Platukas, Spyruoklė | N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ | Rež. ir dail. J. Skuratova, rež. pedag. R. Driežis, komp. I. Jankaitis

2005 m. Vedėjas | SILVESTRAS DŪDELĖ (pagal A. Gustaičio pjesę) | Scen. aut. rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

2003 m. Trečias Valkata ir kt. | A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais) | Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2002 m. Bormentalis | ŠUNS ŠIRDIS (pagal M. Bulgakovo apysaką) | Insc. aut. ir rež. J. Lingys, dail. R. Valčik, komp. P. Vyšniauskas.

2002 m. Ožys | S. Maršakas KATĖS NAMAI | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Įvairūs vaidm. | PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (pagal S. Siudikos pjesę) | Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis

2001 m. Pasakotojas | JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką „Juodoji Višta arba Požemio gyventojai“) | Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova, komp. F. Latėnas

2000 m. Karalius | ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (L. Caroll‘io knygos motyvais) | Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

1999 m. Vilkas | TRYS PARŠIUKAI | Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

nuo 1998 m. Įvairūs vaidm. (įvedimas vietoj G. Martinkėno) | PASAKA APIE VĖŽLIUKĄ (Ž. Gryvos pasakos motyvais) | Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Jegelevičius

1998 m. Įvairūs vaidm. | N. Abrutytė SENELIO SALA | Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša