Irmantas Jankaitis
AKTORIUS, KOMPOZITORIUS
Gimė 1969 m. liepos 8 d. Vievyje. Po mokyklos baigimo (mokėsi Vievio vidurinėje mokykloje) 1985-1989 m. studijavo saksofono specialybę Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. 1989-1993 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo operinį vokalą (vadovas – prof. Vaclovas Daunoras), o nuo 1994 m. iki 1997 m. mokėsi aktorinio meistriškumo (su muzikine pakraipa) J. Vaitkaus kurse.
Aktorius vaidino J. Vaitkaus, E. Nekrošiaus, C. Graužinio, O. Koršunovo spektakliuose, vedė klasikinės muzikos koncertus vaikams. Kaip vokalistas atliko A. Martinaičio, A. Kučinsko, A. Jasenkos, G. Puskunigio kūrinius. Iki šiol įgarsina animacinius filmus (pvz., „Šrekas“, „Princesė ir varlius“).
Vilniaus teatre „Lėlė“ I. Jankaitis dirba nuo 1998 m. Teatre ne tik vaidina, bet kuria spektakliams ir muziką.


I. Jankaičio sukurti vaidmenys „Lėlės“ spektakliuose:

2019 m. Dviratis, Meškiukas. KAIME NĖRA WI-FI. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, dramaturg. T. Kavtaradzė

2018 m. Tėvelis Džepetas. PINOKIS (C. Collodi apysakos motyvais). Scen. aut. ir rež. Š. Datenis, scen. aut. T. Kavtaradzė, dail. A. Dubra, komp. V. Leistrumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

2016 m. Tėvas. S. Geda DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. A. Lisičkinaitė

2015 m. Mokslininkas. EVOLIUCIJA. Rež. Š. Datenis, dail. A. Dubra, V. Suncovas, A. Brančel, komp. S. Janušauskaitė

2015 m. Lakūnas, Vairuototas, kiti vaidm. APIE TAI, KAIP KOLKAS PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charms‘ą). Rež. O. Lapina, dail. J. Skuratova, komp. A. Tulčinskij, A. Gecevičius.

2014 m. Pasakotojas. SAULĖS VADUOTOJAS (pagal A. Liobytės pasaką „Trys negražios karalaitės“). Rež. ir dail. R. Driežis, dail. M. Vilutis

2013 m. Čiaupas. TIKTAKTIKA (M. Macourek‘o pasakų motyvais). Rež. M. Žukauskas, dail. A. Dubra, komp. A. Bumšteinas

2012 m. Žmogėdra, įvairūs vaidm. BATUOTAS KATINAS (Ch. Perrault‘o pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė

2010 m. Artistas, Beždžionėlės, Jūrų Ežys, Liūtas, Begemotas ir kiti. Rokas Mikutis LIUNĖS NUOTYKIAI. Rež. A. Grybauskaitė, dail. A. Paukštienė

2010 m. Grybas Pulkaunykas. J. Marcinkevičius GRYBŲ KARAS. Rež. A. Mkutis, dail. A. Paukštienė

2008 m. Karuzas ir kiti. R. Kundrotas MERĖ POPINS (pagal P. Travers kūrinius). rež. A. Žukauskas, dail. N. Keršulytė, komp. A. Jasenka, choreogr. S. Mikalauskaitė

2007 m. Įvairūs vaidmenys. A. Gricius DAKTARAS DOLITLIS (pagal H. Lofting‘o knygas). Rež. R. Driežis, dail. A. Paukštienė, komp. F. Latėnas, judesio rež. S. Mikalauskaitė

2006 m. Ragana. J. Kunčinas RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Rež. A. Mikutis, dail. E. Ganda-Bogdanienė, komp. A. Malcys, choreogr. S. Mikalauskaitė

2005 m. Tėtis, Volelis, Platukas, Spyruoklė. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež. pedag. R. Driežis, komp. I. Jankaitis

2005 m. Vedėjas. SILVESTRAS DŪDELĖ (pagal A. Gustaičio pjesę). Scen. aut. rež. ir dail. R. Driežis, komp. Š. Nakas

2003 m. Trečias Valkata ir kiti. A. Ališauskas TRYS BRANGENYBĖS (R. Akutagawos kūrybos motyvais). Rež. ir dail. R. Driežis, komp. F. Latėnas

2002 m. Bormentalis. ŠUNS ŠIRDIS (pagal M. Bulgakovo apysaką). Insc. aut. ir rež. J. Lingys, dail. R. Valčik, komp. P. Vyšniauskas.

2002 m. Ožys. S. Maršakas KATĖS NAMAI. Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. A. Kulikauskas, dainų aut. J. Čekatauskaitė, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Įvairūs vaidm. S. Siudika PRINCESĖ IR KIAULIAGANYS (H. Ch. Andersen‘o pasakos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. N. Keršulytė, komp. O. Ditkovskis, choreogr. S. Mikalauskaitė

2001 m. Pasakotojas. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką „Juodoji Višta arba Požemio gyventojai“). Rež. R. Driežis, dail. J. Skuratova, komp. F. Latėnas

2000 m. Karalius. ALISA STEBUKLŲ ŠALYJE (L. Caroll‘io knygos motyvais). Insc. aut. ir rež. D. Duškinas, dail. A. Radzevičius, komp. M. Vilumas, choreogr. S. Mikalauskaitė

1999 m. Vilkas. S. Siudika TRYS PARŠIUKAI (S. Michalkovo kūrybos motyvais). Rež. A. Mikutis, dail. A. Paukštienė, komp. O. Ditkovskis

Nuo 1998 m. Įvairūs vaidm. (įvedimas vietoj Gintauto Martinkėno). PASAKA API VĖŽLIUKĄ (Žanio Gryvos pasakos motyvais). Rež. ir dail. A. Mikutis, komp. A. Jegelevičius

1998 m. Įvairūs vaidm. N. Abrutytė SENELIO SALA. Rež. ir dail. I. Balakauskaitė, komp. L. Rimša


Kiti I. Jankaičio kūrybiniai darbai Vilniaus teatro „Lėlė“ spektakliuose:

2014 m. Kompozitorius. SAULĖS VADUOTOJAS (pagal A. Liobytės pasaką  „Trys negražios karalaitės“). Rež. ir dail. R. Driežis, dail. M. Vilutis

2014 m. Kompozitorius. J. Marcinkevičius VORO VESTUVĖS. Rež. ir dail. A. Mikutis, dail. M. Lukošius

2005 m. Kompozitorius. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ. Rež. ir dail. J. Skuratova, rež. pedag. R. Driežis

2003 m. Kompozitorius. N. Indriūnaitė SNIEGUOLĖ IR SEPTYNI NYKŠTUKAI. Rež. N. Indriūnaitė, dail. N. Keršulytė

2003 m. Kompozitorius. Y. Mishima PANELĖ CHAN. Rež. J. Norvaišaitė, dail. J. Skuratova