Julija Skuratova
DAILININKĖ

Gimė 1974 m. 1993 m. baigė Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklą. 1994 – 2000 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo meno istoriją, scenografiją. 2004 m. stažavosi Varšuvos Aleksandro Zelwerowicziaus teatro akademijos Balstogės lėlių teatro fakultete. 2008 m. baigė meno aspirantūrą Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2006 – 2012 m. Vilniaus dailės akademijoje scenografijos specialybės studentams dėstė kompoziciją ir lėlių teatro technologiją, nuo 2012 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

J. Skuratova yra sukūrusi scenografiją spektakliams įvairiuose Lietuvos ir užsienio teatruose: Vilniaus teatre „Lėlė“, Kauno valstybiniame lėlių teatre, Lietuvos nacionaliniame ir Kauno nacionaliniuose dramos teatruose, Klaipėdos dramos teatre, Poznanės animacijos teatre (Lenkija), Žešuvo lėlių teatre „Maska“ (Lenkija), Varšuvos A. Zelwerovicziaus teatro akademijos Balstogės lėlių teatro fakultete (Lenkija), Balstogės lėlių teatre (Lenkija), Košico lėlių teatre (Slovakija), Budapešto lėlių teatre „Budapest babszinhaz“ (Vengrija), Maskvos teatre „TriLika“ (Rusija). Nuo 1999 m. dalyvauja scenografijos parodose Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje.


J. Skuratovos kūrybiniai darbai Vilniaus teatre „Lėlė“:

2019 m. Dailininkė. N. Indriūnaitė RAUDONOJI KNYGA. Rež. E. Piotrowska, komp. V. Bartulis, choreogr. S. Mikalauskaitė

2015 m. Dailininkė. APIE TAI, KAIP KOLKA PANKINAS SKRIDO Į BRAZILIJĄ, O MARČIUS NEPANKINAS NIEKUO NETIKĖJO, ARBA GA-RA-RAR (pagal D. Charms‘ą). Rež. O. Lapina

2012 m. Dailininkė. G. Appolinaireas TEIRESIJO KRŪTYS. Scen. aut. ir rež. G. Varnas

2008 m. Dailininkė. C. Monteverdi madrigalinės operos TABKREDŽIO IR KLORINDOS DVIKOVA. NEDĖKINGŲJŲ ŠOKIS. Rež. G. Varnas

2006 m. Dailininkė. K. Csata SENELĖS PASAKA. Rež. K. Csata

2005 m. Dailininkė ir režisierė. N. Indriūnaitė MUZIKINĖ DĖŽUTĖ (V. Odojevskio apysakos „Miestelis tabokinėje“ motyvais). Rež. pedagogas R. Driežis

2003 m. Dailininkė. Y. Mischima PANELĖ CHAN. Rež. J. Norvaišaitė

2001 m. Dailininkė. JUODOJI VIŠTA (pagal A. Pogorelskio apysaką „Juodoji višta, arba Požemio gyventojai“). Rež. R. Driežis